Sematia

p.col.3.49.xml

TM: 1765HGV: 1765Date: -252 – -252Place: Philadelphia? (Arsinoites)

1 m1 S-1 βασιλεύοντος Πτολεμαίου το[ῦ]τοῦ
2 Πτολεμαίου Σωτῆρος ἔτους
2-3 τετά̣∤ρτουτετά∤ρτου
3 καὶ τριακοστοῦ μηνὸς Φαῶ̣φ̣[ι]Φαῶφι
4 ὀκτωκαιδεκάτηι . S-2 ὁμολογεῖ
4-5 Κε∤φάλλην
5 Ἠλεῖος τῶν Δημητρίου
6 κληροῦχος ἀρουρῶν ∼ἰκοσιμιᾶς∽|num:21|εἰκοσιμιᾶς|num:21|
7 ἔχειν παρʼ Ἀλεξίππου
7-8 Μακεδό∤νος
8 τῶν Ἀντιόχου
8-9 ἑκατοντα∤ρούρου
9 εἰς τὸ γινόμενόν μοι
9-10 ∼ἐ∤χφόριον∽ἐ∤κφόριον
10 τοῦ πέμπτου καὶ
10-11 τ̣∤ριακοστοῦτ∤ριακοστοῦ
11 ἔτους πυρῶν
11-12 ἀρ∤τάβας
12 δ|num:4| 𐅵|num:1/2| 〚|gap:?|〛|gap:?| .
13 S-3 |vac:?| βασιλεύοντος Πτο̣λεμαίουΠτολεμαίου τοῦ
14 Πτολεμαίου Σωτῆρος ἔτο̣υ̣[ς]ἔτους
15 τετάρτου καὶ τριακοστοῦ̣τριακοστοῦ
15-16 [μη]∤νὸςμη∤νὸς
16 Παῶφι ὀκτωκαιδεκάτηι .
17 S-4 ὁμολογεῖ Κεφάλλην Ἠλεῖος τῶν
18 Δημητρίου κληροῦχος
18-19 ἀρουρῶ∤ν
19 ∼ἰκοσιμιᾶς∽|num:21|εἰκοσιμιᾶς|num:21| ὁμολογεῖ{ὁμολογεῖ} ἔχειν
19-20 πα∤ρʼ
20 Ἀλεξίππου Μακεδόνος τ[ῶ]ν̣τῶν
21 Ἀντιόχου ἑκατον̣ταρούρου̣ἑκατονταρούρου
22 εἰς τὸ γινόμενόν μοι
22-23 ∼ἐχφ[όρι]∤ο̣ν̣∽ἐκφόρι∤ον
23 τοῦ πέμπτου καὶ
23-24 τριακ̣[ο]∤στοῦτριακο∤στοῦ
24 ἔτους πυρῶν ἀρτάβας
25 δ|num:4| 𐅵|num:1/2| .
26 m2 S-5 πρὸς
26/26 Κεφάλληνα
27 ❨πυ(ροῦ)❩πυροῦ δ|num:4| 𐅵|num:1/2|
28 ὧν ἔχει εἰς τὸ̣τὸ
28-29 ἐκφ̣ό̣ρ̣∤ι̣ο̣νἐκφόρ∤ιον
29 .