Sematia

p.col.10.292.xml

TM: 35704HGV: 35704Date: 401 – 600Place: Oxyrhynchos (?)

1 m1? S-1 πρὸ μὲν πάντ̣ω̣ν̣πάντων ε̣ὐ̣χό̣μ̣εν̣ο̣ς̣εὐχόμενος ὑπὲρ τῆς̣τῆς σ̣ῆ̣[ς]σῆς [ὑ]γ̣ία[ς]ὑγίας |gap:21_precision=low|
2 καὶ καλῶς ∼διάγιν∽διάγειν . S-2 ∼ἐπιδὺ∽ἐπειδὴ ∼ἐ͂ρθην∽ἦλθεν ἐνταῦθα Θε|gap:2|ρως ∼ἀδελφὼς∽ἀδελφὸς ∼χάριτα⸢ν⸣∽χάριν
3 ∼δώς∽δούς καὶ ἀνεστάτωσεν τὴν ∼κόριν∽κόρην Θεοδώρα̣νΘεοδώραν τῷ ὀνόματι , καὶ
4 ἔλαβέν μου κεράτια λιτὰ ∼δεκατεσερα∽δεκατέσσαρα . S-3 ∼ὁμήως∽ὁμοίως ∼ἐνεγυοισάμη⸢ν⸣∽ἐνεγυησάμην
5 αὐτὴν ∼πρὼς∽πρὸς ∼τὼν∽τὸν ∼ἀποστασάριν∽ἀποστασάριον λιτὰ κ̣ε̣ράτιακεράτια ὀκτὼ|num:8| . S-4 ἔλαβεν
6 ❨(καὶ)❩καὶ ∼στιχαρωμαφώριν∽στιχαρομαφόριον ❨(καὶ)❩καὶ ∼ὀθώνιν∽ὀθώνιον , ❨(καὶ)❩καὶ ταῦτα ∼ἀ̣π̣ετοῦμε∽ἀπαιτοῦμαι ὡς
6-7 ∼ἐγυοί∤της∽ἐγγυή∤της
7 αὐτῆς . S-5 ταῦτά ∼σου∽σοι ἔγραψα , ∼ἑτε͂ρε∽ἑταῖρε γνήσιε ❨(καὶ)❩καὶ ἐπιστάτα , πρὸς
8 ∼Σώκορις∽Σώκοριν ∼τέταρτως∽τέταρτον ❨(καὶ)❩καὶ ∼Ἀλίπιως∽Ἀλύπιον ∼δεύτερως∽δεύτερον . S-6 ∼φρώντισων∽φρόντισον ∼ὁς∽ὡς ∼ὡπόσων∽ὅποσον
8-9 διαπ[ο]∤νῇδιαπο∤νῇ
9 . S-7 οἶδα γὰρ ὅτι
9-10 φρ[ό]∤ν̣ι̣μ̣ο̣ςφρό∤νιμος
10 ε̣ἶ̣εἶ .
1 S-8 |g:stauros| τῷ ἐμοῦ ❨δεσ̣π̣ότ(ῃ)❩δεσπότῃ ❨ἀδελφ(ῷ)❩ἀδελφῷ Χαρισίῳ πρὸς ❨Σώκορ(ιν)❩Σώκοριν ❨τέταρ(τον)❩τέταρτον ❨(καὶ)❩καὶ ❨Ἀλίπ(ιον)❩Ἀλίπιον ∼δευτέρου∽δεύτερον