Sematia

p.clackson.37.xml

TM: 128353HGV: 128353Date: 701 – 750Place: Bawit (Hermopolites)

1 m1 S-1 [|g:stauros|]|g:stauros| |gap:4_precision=low| ❨[ἔσ]χ[ο(ν)]❩ἔσχον ❨δ(ιὰ)❩διὰ Γεωργε κρ |gap:8_precision=low|
2 ❨μονάζ(ον)τ(ος)❩μονάζοντος ❨(ὑπὲρ)❩ὑπὲρ ❨ἀνδ(ρισμοῦ)❩ἀνδρισμοῦ δευτέρας|num:2| ❨ἰνδ(ικτίωνος)❩ἰνδικτίωνος ❨χρυ(σοῦ)❩χρυσοῦ
3 ❨ἀρ(ι)θ(μίου)❩ἀριθμίου 𐅵|num:1/2| , ❨γί(νεται)❩γίνεται ❨ἀρ(ι)θ(μίου)❩ἀριθμίου ∼ἥμεσει|num:1/2|∽ἥμισυ|num:1/2| . S-2 |g:stauros| Φῖβ ❨ἔγρα(ψα)❩ἔγραψα ❨στοιχ(εῖ)❩στοιχεῖ .
4 m2 S-3 Βίκτωρ ∼στηχε͂∽στοιχεῖ |g:stauros|