Sematia

p.bas.2.18.xml

TM: 27380HGV: 27380Date: – Place:

1 m1 S-1 Ἀπίωνι γ̣ενομένῳγενομένῳ πρυτανικ̣[ῷ]πρυτανικῷ [ἄρχοντι]ἄρχοντι |gap:8_precision=low|
2 δώρ[ο]υ̣δώρου [γε]νομένουγενομένου ἀρχιδικασ̣[τοῦ]ἀρχιδικαστοῦ [υἱῷ]υἱῷ [,], |gap:9|
3 δώρου τ̣ῶντῶν ἠγορανομηκότω̣[ν]ἠγορανομηκότων [καὶ]καὶ
3-4 [κεκοσμητευ?]∤κότωνκεκοσμητευ∤κότων
4 γ̣ενομένουγενομένου ἐξηγητο̣ῦ̣ἐξηγητοῦ |gap:13|
5 υἱων[ῷ]υἱωνῷ [ἱε]ρε[ῖ]ἱερεῖ καὶ ἀρχιδικαστ[ῇ]ἀρχιδικαστῇ [καὶ]καὶ [πρὸς]πρὸς [τῇ]τῇ
5-6 [ἐπιμε]∤λ̣ε̣ί̣ᾳἐπιμε∤λείᾳ
6 τῶν̣τῶν χρηματιστῶν [καὶ]καὶ [τῶν]τῶν [ἄλλων]ἄλλων [κριτηρίων]κριτηρίων
7 π̣[αρὰ]παρὰ [Εὐ]δαίμονοςΕὐδαίμονος το̣[ῦ]τοῦ |gap:17|
8 |gap:6| [Ἡ]φ̣αιστιέως̣Ἡφαιστιέως |gap:18|
9 |gap:8_precision=low| τ̣οῦτοῦ Δείου |gap:18|
10 |gap:12||gap:2||gap:20|
11 |gap:?_lines|