Sematia

p.cair.preis.2.9.xml

TM: 10443HGV: 10443Date: 242 – 243Place: Arsinoites

1 m1 S-1 |gap:?_lines| πα̣ρ̣ὰπαρὰ Αὐ̣ρηλ̣ί̣ουΑὐρηλίου Ἀ̣[χ]ι̣[λλέως]Ἀχιλλέως β̣[ασιλικοῦ]βασιλικοῦ
2 ❨γρ(αμματέως)❩γραμματέως Ἀρσινοίτου Ἡρακλείδου ❨μερ(ίδος)❩μερίδος .
3 S-2 ❨ἄ(ντίγραφον?)❩ἄντίγραφον ὁμολόγ̣ουὁμολόγου λημμάτων καὶ καθε|gap:1||gap:5_precision=low|
4 τῆς τοῦ ἰδίου λόγου ἐπιτροπῆς m2 ⸢τῶν⸣τῶν ⸢λ̣|gap:?|⸣λ|gap:?| m1 τοῦ
4-5 ἐνε̣[στῶ]∤τοςἐνεστῶ∤τος
5 ϛ|num:6| ❨(ἔτους)❩ἔτους τοῦ κυρίου ἡμῶν Αὐτοκράτορος
6 Καίσαρος Μάρκου Ἀντωνίου Γορδιανοῦ
7 Εὐσεβοῦς Εὐτυχοῦς Σεβαστοῦ . S-3 τὸ συντεθὲ̣[ν]συντεθὲν
8 ἔκ τε τοῦ τοῦ προτέρου ἔτους ὁμολόγ[ου]ὁμολόγου [καὶ]καὶ
9 ἐ̣κ̣ἐκ τῶν μετὰ ταῦτα προσ̣γράφωνπροσγράφων |gap:10_precision=low|
10 ἔσται καὶ ἐν μέρει ἀπέσται , τι ἄ̣[γνωστον]ἄγνωστον [ᾖ]
11 ὀφεῖλον ὁποτέρως οἰκονομηθῆ[ναι]οἰκονομηθῆναι [,], [ἐγνώσθη]ἐγνώσθη
12 ἐν̣ἐν τόμοις , ἐ[ὰ]νἐὰν αὐτῶ̣ναὐτῶν κ̣|gap:?|κ|gap:?|
13 |gap:3||gap:1| ⊢α⊣|num:1|α|num:1| ❨(ἔτους)❩ἔτους |gap:1||gap:?| |gap:?_lines|