Sematia

p.cair.masp.3.67292.xml

TM: 36526HGV: 36526Date: 501 – 600Place: Antaiopolis (?)

1 m1 S-1 [ἤδ]η̣ἤδη διʼ ἑ[τ]έρωνἑτέρων γρα̣[μμ]άτωνγραμμάτων γέγραφα τῇ σῇ ἀδελφό̣τ̣η̣τιἀδελφότητι , α̣ἰ̣τ̣ῶναἰτῶν αὐτὴ̣ναὐτὴν γ̣ρ̣άψα̣ι̣γράψαι μ̣[ο]ι̣μοι |gap:?|
2 |gap:2| [στ]ρατιωτῶνστρατιωτῶν ἕνεκεν τῆς χλωροφαγίας · S-2 κα̣[ὶ]καὶ [σ]υνέταξ̣α̣|gap:3|συνέταξα|gap:3| ε[ἰσ]π̣[έ]μ̣ψαιεἰσπέμψαι τὸν̣τὸν ὀφειλ[όμενον]ὀφειλόμενον |gap:?|
3 |gap:3|ε̣|gap:1|ν|gap:3|ε|gap:1|ν περὶ τῆς ἀναλογίας ⋰ὑ⋱μῶνὑμῶν · S-3 καὶ ἕως νῦν οὔτε ἔπεμψεν οὔτε ἔγ̣[ρ]α̣ψ̣ενἔγραψεν μ̣οιμοι το|gap:?|
4 |gap:3|[α]ι|gap:3|αι . S-4 καταξιώσῃ οὖν ∼κἂν∽καὶ $ἂν νῦν πέμψαι ὃν θέλει ἵνα μὴ ῥ̣[ᾳ]θ̣[υμί]α̣ν̣ῥᾳθυμίαν ἔ̣λ̣θωσινἔλθωσιν σ̣τ̣ει|gap:3|στει|gap:3|
5 |gap:3| [στρατι]ῶταιστρατιῶται , καὶ τὰ περυσινὰ γένηται . S-5 οὐδὲ γὰρ ἐνδέχεται . S-6 καὶ ο̣ἶ̣δενοἶδεν δεσπότης Θ[εὸς]Θεὸς [ως]ως |gap:?|
6 |gap:3| [ἀηδί]ζ̣ομαιἀηδίζομαι παρʼ αὐτῶν πάνυ τούτου ἕνεκεν , ἐπειδὴ πάντες οἱ ετ̣|gap:4||gap:4||gap:4||gap:?|ετ|gap:4||gap:4||gap:4||gap:?|
7 |gap:3|ε̣ι̣σιν|gap:3|εισιν ∼χαμὲ∽χαμαὶ ἄνω μένοντες τὴν ∼παρρου̣σίαν∽παρουσίαν [α]ὐ̣τῆςαὐτῆς ἢ̣ το|gap:1|π̣|gap:4|με̣νος̣το|gap:1|π|gap:4|μενος |gap:1||gap:?|
8 |gap:3| [διὰ]διὰ [τὸν]τὸν δεσπότην Θεὸν , πέμψατέ̣πέμψατέ μοι τελείαν ἀπόκρισιν , ἀποτάξατ̣ε̣ἀποτάξατε |g:chirho|
1 |gap:3||gap:4||gap:4||gap:4||gap:4| Ἀ̣π̣ο̣λ̣λῶτι̣Ἀπολλῶτι ❨πρωτ̣οκωμ(ήτῃ)❩πρωτοκωμήτῃ ❨π(αρὰ)❩παρὰ ❨⋰Ἰ⋱ωάνν[ο(υ)]❩Ἰωάννου