Sematia

p.cair.masp.3.67282.xml

TM: 36519HGV: 36519Date: 501 – 600Place: Antinoopolis (?)

1 m1 S-1 |g:chirho| ἴσον κομ[μο]νιτωρ̣ίου̣κομμονιτωρίου [τῆς]τῆς [τ]άξεω[ς]τάξεως .
2 S-2 τινῶν ἀπὸ τοῦ Ἀνταιοπο̣λίτουἈνταιοπολίτου ἐν τ[οῖ]ςτοῖς ἀγρά̣φοιςἀγράφοις διδαξάντω̣νδιδαξάντων τὸ δικασ̣τ̣ήριονδικαστήριον τοὺς
3 ἀπὸ Ἀφροδίτης τῆς κώμης Ἑρμαυῶν̣Ἑρμαυῶν Λαβω̣ρ̣[ί]ουΛαβωρίου ἐπὶ κακουργίαις συλλαβέσθαι , καὶ μέχρι
4 νῦν τοῦτον τῷ δικαστηρίῳ μὴ παραπέμψα̣ι̣παραπέμψαι , ἐδέη̣σενἐδέησεν τόδε σοι γενέσθαι τὸ τῆς τάξεως
5 γ[ρ]άμμαγράμμα · S-3 ὅπερ δεχόμενος , καὶ τὴν εἰρημένη̣νεἰρημένην [κ]ώμηνκώμην καταλαμβάνων , ἔχων δὲ
6 ὑπ̣ουργοῦσανὑπουργοῦσαν σοι πᾶσαν ἐν τ[ο]ῖςτοῖς τόποις πολιτικὴν βοήθειαν , τὸν ⋰ὑ⋱πὸὑπὸ κατοχὴν τοιαύτην
7 [γ]εγενημένονγεγενημένον παρὰ τὸ δικασ̣τ̣ήριονδικαστήριον ἄγαγε μ̣ετὰμετὰ καὶ ἐλ̣έγχωνἐλέγχων προσαχθησόμενον
8 [τῇ]τῇ αὐτῶν ἐξουσίᾳ πρὸς νόμιμον ἐξέτασιν . S-4 ἀλλʼ ὅρα μὴ ῥᾳθυμήσῃς · S-5 εἰς αὐτὴν
9 κ̣ι̣νδυνεύσῃ[ς]κινδυνεύσῃς τ̣ὴντὴν σωτηρία̣ν̣σωτηρίαν . S-6 |g:chirho| ❨Φλ(αύιος)❩Φλαύιος Μηνᾶς ❨σιγ̣γουλάρ(ιος)❩σιγγουλάριος σεσημείωμαι καὶ
10 ἀ̣π̣οσταλεὶ̣ςἀποσταλεὶς |g:chirho| ❨(καὶ)❩καὶ ἐκδέδωκα τὸ ⋰ἴ⋱σο̣νἴσον |g:chirho|
1 ⋰ἴ⋱σονἴσον ❨κομμ̣ο[ν(ιτωρίου)]❩κομμονιτωρίου Μ̣η̣ν̣ᾶ̣ς̣Μηνᾶς ❨σ̣ι̣[γγ(ουλαρίου)]❩σιγγουλαρίου ἕ̣ν̣ε̣κ̣ενἕνεκεν Ἑρμαυῶτος ❨[Λ]αβ[ωρίο(υ)]❩Λαβωρίου