Sematia

p.cair.masp.2.67165.xml

TM: 18921HGV: 18921Date: 566 – 573Place: Antinoopolis

1 m1 S-1 |gap:?_lines| ἐν [Ἀντινόου]Ἀντινόου [πόλει]πόλει [τῇ]τῇ λ̣[αμπ]ρ̣ο̣[τά]τῃλαμπροτάτῃ .
2 S-2 [|g:chirho|]|g:chirho| [Φλαυ?]ί̣οιςΦλαυίοις Θεοδ̣ώρῳΘεοδώρῳ καὶ Ἀμμωνίῳ ὁμογνησίοις
3 [ἀδελφ]οῖςἀδελφοῖς , ἐκ πατρὸς Φοιβάμμωνος ❨το(ῦ)❩τοῦ τῆς ❨εὐδοκ(ιμωτάτης?)❩εὐδοκιμωτάτης
4 [μνή]μηςμνήμης , τοῖς θαυμασιωτάτοις ❨νοταρ(ίοις)❩νοταρίοις , ὁρμωμένοις
5 [ἀπὸ]ἀπὸ [ταύ]τηςταύτης τῆς Ἀντινοέων ❨πόλ(εως)❩πόλεως , παρʼ ἐμοῦ παρόντος
6 [Αὐρη]λίουΑὐρηλίου ❨Ἀνατολίο(υ)❩Ἀνατολίου υ⋰ἱ⋱οῦυἱοῦ Ἑρμείου , ἐκ μητρὸς Θηβα⋰ΐ⋱δοςΘηβαΐδος ,
7 [ὁρμω]μένο[υ]ὁρμωμένου [μ]ὲ̣νμὲν ἀπ⸢ὸ⸣ἀπὸ τῆ[ς]τῆς μ̣εγάληςμεγάλης ❨Ἑ̣[ρ]μο(υ)πολ(ιτῶν)❩Ἑρμουπολιτῶν πόλεως ,
8 [οἰκοῦ]ν̣τοςοἰκοῦντος δὲ τὰ νῦν ἐνταῦθα ἐπὶ τῆς αὐτῆς ❨Ἀντι(νόου)❩Ἀντινόου ❨πόλ(εως)❩πόλεως ,
9 [❨χαίρ(ειν)❩]χαίρειν [.]. S-3 ὁ̣μολογῶὁμολογῶ ἐγὼ ❨προγεγραμμέ(νος)❩προγεγραμμένος Ἀνατόλιος διὰ
10 [ταύτης]ταύτης ❨[μ]ο(υ)❩μου τ[ῆς]τῆς ἐγ[γρ]άφ[ο]υἐγγράφου ἀ[σ]φαλείαςἀσφαλείας , ὀφείλειν ⋰ὑ⋱μῖνὑμῖν
11 [καὶ]καὶ [χρε]ωσ̣[τεῖν]χρεωστεῖν [,], [κ]αθ[αρῶς]καθαρῶς καὶ ἀ̣[ποκρ]ότω[ς]ἀποκρότως [,], ❨[χρυσ]ο(ῦ)❩χρυσοῦ κε[ράτια]κεράτια
12 |gap:?_lines|