Sematia

p.cair.masp.2.67125.xml

TM: 18872HGV: 18872Date: 525 – 525Place: Aphrodites Kome (Antaiopolites)

1 m1 S-1 |g:chirho|?|g:chirho| χμγ |g:chirho| [ὑπατείας]ὑπατείας Φ̣λ̣αυ⋰ΐ⋱[ου]Φλαυΐου ❨Φ̣ιλοξένο(υ)❩Φιλοξένου τοῦ ❨[ἐνδοξ]ο̣τ[ά]το̣(υ)❩ἐνδοξοτάτου , Ἐπεὶφ κ|num:20| [τ]ετ̣[ά]ρ̣[της]τετάρτης ❨⋰ἰ̣⋱ν̣δ̣(ικτίονος)❩ἰνδικτίονος .
2 S-2 [Αὐρ]η̣λ̣ί̣ῳ̣Αὐρηλίῳ Ἀπολλῶτι , υ⋰ἱ⋱ῷυἱῷ τοῦ τῆ[ς]τῆς [μακαρία]ςμακαρίας μνήμης [Δι]οσκόρουΔιοσκόρου ,
3 τῷ θα[υμα]σ̣ι̣ω̣τάτῳθαυμασιωτάτῳ ❨πρωτοκ(ωμήτῃ)❩πρωτοκωμήτῃ κώ[μης]κώμης Ἀφροδίτης ❨το(ῦ)❩τοῦ
3-4 Ἀν[τ]αιο∤π̣ο̣λίτ̣[ου]Ἀνταιο∤πολίτου
4 ν[ο]μοῦνομοῦ , ❨π(αρὰ)❩παρὰ ❨Αὐρηλίο(υ)❩Αὐρηλίου ❨Ἀνουφίο(υ)❩Ἀνουφίου , ἐκ πατρὸ[ς]πατρὸς ❨[Ἰω]άννο(υ)❩Ἰωάννου
5 ❨σιτ̣[ομ]έ̣τ̣ρ̣ο(υ)❩σιτομέτρου , ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Τσεμπνο̣(υ)❩θ[ί]α̣ςΤσεμπνουθίας , [ἀπὸ]ἀπὸ [τ]ῆςτῆς αὐτῆς κώ[μη]ςκώμης ❨Ἀφροδ(ίτης)❩Ἀφροδίτης , ❨χαίρ(ειν)❩χαίρειν .
6 S-3 ὁμ[ο]λ[ογῶ]ὁμολογῶ διὰ τ[α]ύτηςταύτης ❨μο̣(υ)❩μου [τῆ]ςτῆς ❨ἐγγρ[άφ]ο(υ)❩ἐγγράφου ἀσφαλείας ἐσχ̣[η]κέναιἐσχηκέναι
7 ❨κ̣(αὶ?)❩καὶ |gap:2| [κεχ]ρῆσθαικεχρῆσθαι παρὰ ❨σο(ῦ)❩σοῦ εἰς ⋰ἰ⋱δία̣ν̣ἰδίαν ❨μ̣ο(υ)❩μου ❨κ(αὶ)❩καὶ ἀναγκαίαν χρείαν
8 |gap:7||gap:4||gap:4||gap:4||gap:2|❨εκ̣|gap:2|ο̣(υ)❩|gap:7||gap:4||gap:4||gap:4||gap:2|εκ|gap:2|ου |gap:2|τ̣α̣κ̣|gap:4||gap:4||gap:3|οντ|gap:3||gap:2|τακ|gap:4||gap:4||gap:3|οντ|gap:3|
9 |gap:4||gap:2| [καὶ]καὶ [ταῦτα]ταῦτα ἑτοίμως ἔχω β[αλ]εῖνβαλεῖν [ε]ἰςεἰς ❨τε̣ταρ|gap:2|το(υ)❩τεταρ|gap:2|του μετ̣|gap:3|μετ|gap:3|
10 |gap:4||gap:4||gap:4||gap:1| σὺν Θεῷ̣Θεῷ μ̣ε̣[λλούσης]μελλούσης [π]έμπτηςπέμπτης ❨[ἰν]δ̣[ι]κ̣(τίονος)❩ἰνδικτίονος , π̣|gap:2||gap:3|π|gap:2||gap:3|
11 |gap:4||gap:4||gap:4||gap:2|υτ̣εσ|gap:2|μο̣δι̣|gap:9||gap:1||gap:4||gap:4||gap:4||gap:2|υτεσ|gap:2|μοδι|gap:9||gap:1| ἑξ̣[ή]κ̣ον̣τ̣α̣|num:60|ἑξήκοντα|num:60| |gap:3|χ̣|gap:3||gap:3|χ|gap:3|
12 |gap:3|ω|gap:4||gap:4||gap:3|ω̣ν|gap:3|ω|gap:4||gap:4||gap:3|ων |gap:2| ❨τ̣ο(ῦ)❩τοῦ |gap:7| [εὑρη]σιλογίαςεὑρησιλογίας ❨κ(αὶ)❩καὶ ὑπ̣ε̣ρ̣[θέσεως]ὑπερθέσεως
13 |gap:4||gap:4||gap:4||gap:3|υ̣ς̣|gap:4||gap:4||gap:4||gap:3|υς μου ε̣|gap:4|ε|gap:4| [ὑποκειμ]ένηςὑποκειμένης ὑμ̣ῖ̣[ν]ὑμῖν |gap:9|
14 |gap:16|αχ|gap:2|ε̣ρ̣|gap:13||gap:1|ο̣υ̣|gap:2|εθε̣|gap:11||gap:16|αχ|gap:2|ερ|gap:13||gap:1|ου|gap:2|εθε|gap:11|
15 |gap:?_lines|