Sematia

p.cair.masp.1.67108.xml

TM: 19038HGV: 19038Date: 547 – 547Place: Aphrodites Kome (Antaiopolites)

1 m1 S-1 [|g:rho-cross|]|g:rho-cross| [μετὰ]μετὰ [τὴν]τὴν [ὑπ]ατείανὑπατείαν ❨Φλ(αυίου)❩Φλαυίου Βασιλίου
2 [τοῦ]τοῦ [πανευφή]μουπανευφήμου ἔτους ἑβδόμου ,
3 |gap:7| ια|num:11| δεκάτης ❨ἰνδ(ικτίονος)❩ἰνδικτίονος .
4 S-2 [|g:stauros|]|g:stauros| [ταύτην]ταύτην [τίθενται]τίθενται ⸢[τ]ὴν⸣τὴν ⸢ὁμ̣[ολο]γίαν⸣ὁμολογίαν ⸢τῆ[ς]⸣τῆς ⸢[μισ]θώ[σ]ε̣[ω]ς̣⸣μισθώσεως πρ[ὸς]πρὸς ἀλλ[ήλ]ουςἀλλήλους , [ἐ]κἐκ μ̣ὲ̣[ν]μὲν
5 [τοῦ]τοῦ [ἑνὸς]ἑνὸς [μέρους]μέρους [κ]ληρονόμοικληρονόμοι Ἀπολλῶ[το]ςἈπολλῶτος
6 [Διοσκόρου]Διοσκόρου [,], [διὰ]διὰ [❨σο(ῦ)❩]σοῦ [❨το(ῦ)❩]τοῦ θαυμασιωτάτου
7 [❨Διοσκόρο(υ?)❩]Διοσκόρου [❨υἱο(ῦ)❩]υἱοῦ [αὐτοῦ]αὐτοῦ [,], [❨κ(αὶ)❩]καὶ Φοιβάμμωνος , ❨γαμβρο(ῦ)❩γαμβροῦ
8 [Ἀπολλῶτος]Ἀπολλῶτος [⊰] [,⊱], [διὰ]διὰ [τῶν]τῶν [μισ]θωτῶνμισθωτῶν αὐτῶν Ἀπολλῶτο⸢ς⸣Ἀπολλῶτος
9 |gap:18|αχου Φοιβάμμωνος Πλω̣χ̣Πλωχ ,
10 [ἀμφοτέρων?]ἀμφοτέρων [ἀπὸ]ἀπὸ ❨[ἐ]ποικ[ίο(υ)]❩ἐποικίου ⊢Ψινίου⊣Ψινίου ν̣ο̣τ̣ινῆςνοτινῆς
11 [❨πεδιάδ(ος)❩]πεδιάδος [κώμης]κώμης ❨[Ἀφ]ροδ(ίτης)❩Ἀφροδίτης , ἐκ δὲ τοῦ ἑτέρου ❨μέρ(ους)❩μέρους
12 |gap:14| [εὐ]λαβεστατ(…)εὐλαβεστατ… ❨πρεσβ(υτερ…)❩πρεσβυτερ… , καὶ
13 |gap:9| [ὁμογνήσ]ιοςὁμογνήσιος αὐτ̣ουαὐτου ❨ἀδελφ(οῦ)❩ἀδελφοῦ ⸢〚❨δ(ιὰ)❩〛⸣διὰ ⸢〚❨το(ῦ)❩〛⸣τοῦ ⸢〚|gap:4||gap:2|❨ι̣ο(υ)❩〛⸣|gap:4||gap:2|ιου ἀπὸ ∼ἐποικ̣εί⊢ο⊣∽ἐποικίου
14 |gap:16| τῆς αὐτῆς κώμης , ❨χαίρ(ειν)❩χαίρειν .
15 S-3 [ὁμολογοῦμεν]ὁμολογοῦμεν [ἑκουσίω]ςἑκουσίως καὶ αὐθαιρέτως ❨μεμισθ(ῶσθαι)❩μεμισθῶσθαι
16 [παρὰ]παρὰ [τῶν]τῶν [❨προγεγραμμ(ένων)❩]προγεγραμμένων ∼ἡμῶν∽ὑμῶν μισθωτῶν πρὸς
17 |gap:7| [χρόνον]χρόνον [,], [ἀπὸ]ἀπὸ [κα]ρ̣πῶνκαρπῶν τῆς εὐτυχῶς ❨ἐσο̣μέν(ης)❩ἐσομένης
18 [σὺν]σὺν [Θεῷ]Θεῷ [δωδεκάτ]ης̣δωδεκάτης ❨ἰνδ(ικτίονος)❩ἰνδικτίονος καὶ αὐτῆς , τὰς
19 [ὑπαρχούσας]ὑπαρχούσας [ὑμῖν]ὑμῖν [χε]ρ̣σ̣ώ̣[δεις]χερσώδεις κ[α]ὶ̣καὶ ἀνύδρ̣ουςἀνύδρους ❨ἀρούρ(ας)❩ἀρούρας
20 |gap:?_lines|