Sematia

p.cair.masp.1.67102.xml

TM: 19031HGV: 19031Date: 526 – 526Place: Aphrodites Kome (Antaiopolites)

1 m1 S-1 |g:rho-cross| [μετ]ὰμετὰ τὴν ὑπατείαν ❨Φλ[(αυίου)]❩Φλαυίου [Φ]ι̣λοξ̣ένουΦιλοξένου τοῦ ἐνδοξοτάτου ,
2 Μεσ[ο]ρὴΜεσορὴ α̣|num:1|α|num:1| πέμπτης ❨ἰνδικ(τίονος)❩ἰνδικτίονος .
3 S-2 Α̣ὐ̣ρ̣ή̣λ[ιο]ιΑὐρήλιοι Φοιβάμμων Βίκ̣τ̣ορ[ος]Βίκτορος Πελήμω̣ν̣ο̣ς̣Πελήμωνος καὶ Ἑρμ[αύως?]Ἑρμαύως
4 ❨Παμ̣ο(υ)νί[ο(υ)]❩Παμουνίου , ἀμφότεροι ἀπὸ ∼ἐποικεί⊢ο⊣∽ἐποικίου Ψεκῆτος περὶ κώμην Ἀφροδίτη̣[ς]Ἀφροδίτης
5 ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨Ἀνται̣[ο]πολίτο(υ)❩Ἀνταιοπολίτου ❨νομο(ῦ)❩νομοῦ , Α[ὐρ]ηλίῳΑὐρηλίῳ ⋰Ἰ⋱σακίῳἸσακίῳ ❨Ἰ̣ω̣άννο̣(υ)❩Ἰωάννου , διὰ τοῦ
6 ❨[θαυμασιωτά]τ̣ο(υ)❩θαυμασιωτάτου Ἀπολλῶτος ❨Δι̣οσκ[όρο(υ)]❩Διοσκόρου ❨ποιο(υ)❩μ̣έ̣[νου]ποιουμένου τ̣ὸ̣ντὸν λ̣όγονλόγον αὐτοῦ ,
7 [ἀπὸ]ἀπὸ [τῆς]τῆς [αὐτῆς]αὐτῆς κώμης , ❨χαί̣[ρ(ειν)]❩χαίρειν . S-3 [ὁμο]λ̣ογοῦμενὁμολογοῦμεν ἐξ ∼ἀλλεληγγύη[ς]∽ἀλληλεγγύης
8 [μεμ]ισ[θῶσ]θαιμεμισθῶσθαι παρ̣ὰ̣παρὰ ❨σο(ῦ)❩σοῦ πρὸς [τρ?]ιετῆτριετῆ χρόνον , ἀπὸ [κα]ρ̣πῶνκαρπῶν
9 [σὺν]σὺν [Θ]ε̣[ῷ]Θεῷ ❨[μελ]λ(ούσης)❩μελλούσης ἕκ[τη]ςἕκτης ❨ἰνδικ(τίονος)❩ἰνδικτίονος [καὶ]καὶ [αὐτῆς]αὐτῆς , τὸ ὑ̣π̣ά̣ρ̣χ̣[ον]ὑπάρχον |gap:9|
10 |gap:?_lines|