Sematia

p.cair.masp.1.67063.xml

TM: 36806HGV: 36806Date: 501 – 600Place: Aphrodites Kome (Antaiopolites)

1 m1 S-1 |g:rho-cross| ἔγνων ἐκ τῶν πε̣μ̣φθ̣έ̣[ν]τ[ων?]πεμφθέντων [εἰς?]εἰς [ἐμὲ?]ἐμὲ [παρʼ?]παρʼ [ὑμῶν?]ὑμῶν [γραμμάτων?]γραμμάτων
2 ὡς τὸν ἄνθρωπον τὸν κατηγορή[μενον]κατηγορήμενον |gap:?|
3 σχετε , πρὸ δὲ τεσσάρων|num:4| ἡμ̣ε̣ρῶνἡμερῶν ε|gap:?|
4 ❨Γ̣εσ̣σίο(υ)❩Γεσσίου τοῦ παιδός , ἔτι μὴν καὶ δ[ι]άδιά τινω̣[ν]τινων |gap:?|
5 εἰς τὴν Λύκων μετὰ ἀσφαλείας̣ἀσφαλείας θ̣ε̣ν̣|gap:?|θεν|gap:?|
6 πάσ̣η̣[ς]πάσης π̣α̣ρ̣α̣φ̣υ̣λάκηςπαραφυλάκης πέμψαι εἰ[ς]εἰς |gap:?|
7 διὰ τῶν ἀνθρώπων ⋰ὑ⋱μῶνὑμῶν τ̣ε̣ι̣|gap:4||gap:?|τει|gap:4||gap:?|
8 πέμπω ⋰ὑ⋱μῖνὑμῖν βοήθειαν |g:rho-cross|
1 |gap:?| [Ἀ]π̣ολ̣λ̣ῶτιἈπολλῶτι κ̣α̣ὶ̣καὶ Ἰ̣[ω]ά̣ννῃἸωάννῃ ❨πρω[τ]ο̣κωμ̣(ήταις?)❩πρωτοκωμήταις