Sematia

p.cair.masp.1.67001.xml

TM: 18976HGV: 18976Date: 514 – 514Place: Aphrodites Kome (Antaiopolites)

1 m1 S-1 χμγ
2 |gap:4|
1 |g:rho-cross| [ὑπα]τ̣ε̣ί̣α̣ς̣ὑπατείας ❨Φ̣λ̣[(αυίου)]❩Φλαυίου Σ̣ε̣[νά]τ̣ο̣ρ̣οςΣενάτορος τοῦ λαμ[προτάτου]λαμπροτάτου
2 vac .
None None [0][0]
2 m1 S-2 Τῦβι β̣|num:2|β|num:2| [ὀγδόης]ὀγδόης [❨ἰνδικ(τίονος)❩]ἰνδικτίονος
3 τῇ κοινότητι τῶν πρωτοκωμητῶν καὶ συντελεστῶν καὶ κτητόρων κώμη[ς]κώμης
4 Ἀφροδίτης ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨Ἀνταιοπολίτο(υ)❩Ἀνταιοπολίτου ❨νομο(ῦ)❩νομοῦ , τὸ κοινὸν τῶν ποιμένων καὶ
5 ἀγροφυλάκων τῆς αὐτῆς κώμης Ἀφροδίτης τοῦ αὐτοῦ ❨νομο(ῦ)❩νομοῦ , διʼ ἡμῶν
6 Αὐρηλίων Φοιβάμμωνος ❨υἱο(ῦ)❩υἱοῦ ❨Ἑ̣ρ̣[μαο(ύ)]❩[ωτ]οςἙρμαούωτος Ψ̣α̣κ̣|gap:2|ι̣[ς]Ψακ|gap:2|ις [καὶ]καὶ Ψ̣[ενθαήσεως]Ψενθαήσεως ❨Μουσαίο(υ)❩Μουσαίου Πανπετ̣Πανπετ
7 καὶ ❨Ἀνο(ύ)φιου❩Ἀνούφιου ❨υ⋰ἱ⋱ο(ῦ)❩υἱοῦ ❨Ἀβρααμίο(υ)❩Ἀβρααμίου ❨Παχωμίο(υ)❩Παχωμίου καὶ ❨Ἑρμαο(ύ)ωτος❩Ἑρμαούωτος ❨Ἰωσηφίο(υ)❩Ἰωσηφίου ⊢Πλοκ⊣Πλοκ καὶ ❨Ἑρμαο(ύ)ωτος❩Ἑρμαούωτος
8 ❨Ψεντο(υ)ωρίο(υ)❩Ψεντουωρίου καὶ Βίκτορος ❨Ψαίο(υ)❩Ψαίου ❨Κα̣λεο(υ)❩ακι̣ς̣Καλεουακις καὶ ❨Πανο(υ)βε❩Πανουβε ❨Ἑρμαο(ύ)ωτος❩Ἑρμαούωτος καὶ Βίκτορος
9 ❨Ψαίο(υ)❩Ψαίου Σιμοῦς καὶ Ἀπολλ[ῶ]τοςἈπολλῶτος ❨Ἀβρααμίο(υ)❩Ἀβρααμίου ⊢Πλοκ⊣Πλοκ καὶ Βίκτορος ❨Ἑρμαο(ύ)ωτ(ος)❩Ἑρμαούωτος καὶ ❨Βίκτορ(ος)❩Βίκτορος ❨Πρωμάωτ(ος)❩Πρωμάωτος
10 καὶ Πάλωτο[ς]Πάλωτος ❨Π̣α̣π̣[ηο(ῦ)]❩[τος]Παπηοῦτος καὶ ❨Ο̣ὐ̣ε̣ρσενο(υ)φίο(υ)❩Οὐερσενουφίου τοῦ καὶ Π̣ν̣ωτ̣εΠνωτε ἐκ πατρὸς ❨Ἡρακλείο(υ)❩Ἡρακλείου , χαίρειν .
None None [0]
11 m1 S-3 ἔθος ἐστὶ εἰώθαμεν ἐκ πατέρων ἡμῶ[ν]ἡμῶν [κα]ὶκαὶ [π]ρ̣[ογό]ν̣ω̣ν̣προγόνων [ἐκτελέσαι]ἐκτελέσαι παραφυλακὴν
12 ὅλων κτημάτω̣νκτημάτων πάσης τῆς ❨α(ὐ)τῆς❩αὐτῆς κώμης Ἀφροδίτης περὶ ἀπελασίαν ζῴων καὶ
13 ἑτέρων σκευῶν ἐν τοῖς εἰρημένοις κτήμασι · S-4 ἀκριβῶς δὲ μαθόντες
14 ὥστε καὶ ἡμεῖς πάντες τῶν προτεταγμένων ἐκτελέσωμεν τὴν ❨α(ὐ)τὴν❩αὐτὴν παραφυλακήν ,
15 καὶ εἰς ταύτην τὴν ὁμολογίαν τιθέμενοι π̣ειθ̣αρχοῦν̣τ̣ε̣ς̣πειθαρχοῦντες , διʼ ἧς
16 ὁμολογοῦντες ἑκόντες καὶ ∼πεπισμένοι∽πεπεισμένοι ἑτοίμως ∼ἔχωμεν∽ἔχομεν τὴν αὐτὴν
17 πᾶσαν παραφυλακὴν ∼ποιήσωμεν∽ποιήσομεν ἀόκνως καὶ ∼ἀκαταγνόστως∽ἀκαταγνώστως πάντων κτημάτων
18 διακειμένων καὶ ∼περικύκλωθεν∽περικύκλοθεν ∼ολας∽πάσας πεδιάδας τῶν τῆς αὐτῆς κώμης ❨Ἀφροδ(ίτης)❩Ἀφροδίτης
19 πρὸς τὰ ἀρχαῖα ὅρια μεταξὺ̣μεταξὺ τῶν συνημμ̣ένωνσυνημμένων τῆς ἡμῶν κώμης κωμῶν ,
20 πρὸς τὸ μὴ ∼βλαψαι∽βλαβῆναι δημόσιος λόγος , ἐπὶ τὸν χρόνον τῆς ἡμῶν ζωῆς
21 ἀπὸ τῆς σήμερον τῆς ❨προγεγραμμέν(ης)❩προγεγραμμένης , ἥτις ἐστὶ μηνὸς Τῦβι δευτέρα ⊢δευτερη⊣δευτερη
22 παρούσης ὀγδόης ❨ἰνδικ(τίονος)❩ἰνδικτίονος , εἰς τὸ ἑξῆς τῆς αὐτῆς ἡμῶν ζωῆς , καὶ μὴ εὑρηθείη τε
23 οἱανδήποτε βλάβην ἀπὸ τῶν ❨α(ὐ)τῶν❩αὐτῶν κτημάτων , μήτε περὶ ζῴων καὶ
24 θρεμμάτων καὶ γεωργικῶν ἐργαλιδίων καὶ ἄλλων σκευῶν ἀπὸ ❨τιμίο(υ)❩τιμίου
25 ἕως ❨ἀτιμίο(υ)❩ἀτιμίου , ἐπὶ δὲ τοῖς ❨α(ὐ)τοῖς❩αὐτοῖς κτήμασι τῆς εἰρημένης κώμης καὶ τοῦ τῆς
26 ταύτης ❨ὄρο(υ)❩ὄρου πρὸς τὰ τεταγμένα ἀρχαῖα ὅρια · S-5 εἰ δὲ βλάβην γένηται ἐκ τῶν κτημάτων
27 τῶν προτεταγμένων , ∼ἑτοιμοι∽ἑτοίμως ∼ἐσμεν∽ἔχομεν οἱ προγεγραμμένοι ἀνυπερθέτως
28 οἴκοθεν ∼ἐπιγνωσομεθα∽ἐπιγιγνώσκειν τῇ ⋰ὑ⋱μῶνὑμῶν σεβασμιότητι ἐκ πλήρους , λημψομένων δὲ
29 ὑπὲρ λόγου ἡμῶν μισθοῦ παρά τε τῆς ⋰ὑ⋱μῶνὑμῶν θαυμασιότητος καὶ παρὰ τῶν συντελεστῶν
30 καὶ ἄλλων ὄντων ἐν τοῖς πεδιάδοις τῆς εἰρημένης κώμης ἑκάστῳ τόπῳ ,
31 ❨σίτο(υ)❩σίτου ἀρτάβας ⊢τρεῖς⊣|num:3|τρεῖς|num:3| καὶ ❨οἴνο(υ)❩οἴνου κολοβὸν ⊢ἕν⊣|num:1|ἕν|num:1| · S-6 μέντοι γε τὴν αὐτὴν βλάβην ἐπιγνωσόμεθα
32 ὡς ∼προείπαμεν∽προείπομεν ⋰ἰ⋱δίῳἰδίῳ ἡμῶν κινδύνῳ καὶ τῶν ἡμῶν πραγμάτων . S-7 καὶ εἰς ἀσφάλειαν
33 ἐθέμεθα ❨τα(ύ)την❩ταύτην τὴν ὁμολογίαν ὀμνύ̣ο̣ντεςὀμνύοντες τὸν θεῖον καὶ σεβάσμιον ὅρκον ἐφʼ
34 ⋰ὑ⋱πογραφῆςὑπογραφῆς ἐμῆς ∼Φοιβαμμων∽Φοιβάμμωνος καὶ τῶν ⋰ὑ⋱πὲρὑπὲρ ἄλλων ὑπογραφόντων · S-8 καὶ ❨ἐπερωτηθ(έντες)❩ἐπερωτηθέντες ❨ὡμολογ(ήσαμεν)❩ὡμολογήσαμεν |g:rho-cross| |g:rho-cross| |g:rho-cross|
35 m2 S-9 |g:rho-cross| Αὐρήλιος Φοιβάμμων Ἑρμαύωτος ❨προκ(είμενος)❩προκείμενος ἐθέμην ❨τα(ύ)την❩ταύτην τὴν ὁμολογίαν ὡς ❨π[ρό]κ(ειται)❩πρόκειται .
36 m3 S-10 |g:rho-cross| Αὐρήλιοι Ψενθαῆσις Μουσαίου καὶ Ἀνοῦφις ❨Ἀβρααμίο(υ)❩Ἀβρααμίου Παχωμίου καὶ Ἑρμαύως ⋰Ἰ⋱ωσηφίουἸωσηφίου
37 καὶ Ἑρμαύως ❨Ψεντουωρίο(υ)❩Ψεντουωρίου καὶ Βίκτωρ Ψα⋰ΐ⋱ουΨαΐου καὶ Πανουβε̣Πανουβε Ἑρμαύωτος ∼❨ποιμή(νες)❩∽ποιμένες καὶ
37-38 ∼ἀγρο∤φυλακη̣∽ἀγρο∤φύλακες
38 οἱ ❨προκ(είμενοι)❩προκείμενοι ἐθέμεθα ταύτην τὴν ὁμολογίαν καὶ ∼ὀμόσαμεν∽ὠμόσαμεν τὸν θεῖον ὅρκον
39 ὡς ❨πρόκ(ειται)❩πρόκειται , καὶ στοιχούμεθα ∼πᾶσει∽πᾶσι τοῖς ∼❨ἐγγεγραμέν(οις)❩∽ἐγγεγραμμένοις ὡς ❨πρόκ(ειται)❩πρόκειται . S-11 |g:rho-cross| ⋰Ἰ⋱ωάννηςἸωάννης Βησκούιτος
40 ❨διάκ(ονος?)❩διάκονος ἀξιωθεὶς ἔγραψα ὑπὲρ αὐτῶν ∼γράματα∽γράμματα μὴ εἰδότων |g:rho-cross| |g:rho-cross| |g:rho-cross| m4 S-12 Αὐρήλιοι Βίκτωρ ❨Ψαίο(υ)❩Ψαίου
41 Σιμοῦς , καὶ Ἀπο[λλ]ὼςἈπολλὼς ❨Ἀβ̣ρ̣α̣αμίο(υ)❩Ἀβρααμίου καὶ Βίκτωρ Ἑρμαύωτος καὶ Βίκτωρ Προμ̣α̣ύ̣ωτο[ς]Προμαύωτος
42 καὶ Πάλως ❨Παπηο(ῦ)τος❩Παπηοῦτος καὶ Ο̣ὐ̣ερσενούφιςΟὐερσενούφις καὶ Π̣[ν]ωτεΠνωτε ἐκ ❨πατρ(ὸς)❩πατρὸς ❨[Ἡ]ρακλείο(υ)❩Ἡρακλείου , ποιμέ[νες]ποιμένες
43 καὶ ∼ἀγροφυλακοι∽ἀγροφύλακες οἱ ❨προκ(είμενοι)❩προκείμενοι ἐθέμεθα ∼ταυτη∽ταύτην τὴν ὁμολογίαν καὶ ∼ὀμόσαμεν∽ὠμόσαμεν τὸν
44 ∼θῖον∽θεῖον ∼ὅργ̣ον∽ὅρκον ὡς ❨πρόκ(ειται)❩πρόκειται . S-13 |g:rho-cross| Αὐρήλιος Ἀβραὰμ Βίκτορος ἀξιωθεὶς ἔγραψα ⋰ὑ⋱πὲρὑπὲρ
45 αὐτῶν γράμματα μὴ εἰδότων . m5 S-14 Αὐρήλιος Ἰω̣άννηςἸωάννης Ἡρ̣α̣κλείδουἩρακλείδου μαρτυρῶ
46 τῇ ∼ὡμολογίᾳ∽ὁμολογίᾳ ἀκούσας παρὰ τῶν ∼θεμένον∽θεμένων . m6 S-15 ❨Α̣ὐ̣ρ(ήλιος)❩Αὐρήλιος Μουσαῖος Ψιμα̣νωβ̣ετ̣Ψιμανωβετ
47 μαρτυρῶ τῇ ∼ὡμολογίᾳ∽ὁμολογίᾳ ἀκούσας παρὰ τῶν θεμένων . m7 S-16 |g:rho-cross| Αὐρήλιος Ἑρμαύως Βόττου
47-48 ∼μαρ∤τηρῶ∽μαρ∤τυρῶ
48 τῇ ∼ὁμολογιαν∽ὁμολογίᾳ ἀκούσας παρὰ τῶν ∼θημένων∽θεμένων .
49 S-17 |vac:?| m1 |g:rho-cross| ἐγράφη διʼ ἐμοῦ ⋰Ἰ⋱σακίουἸσακίου ❨νομικ(οῦ)❩νομικοῦ .