Sematia

p.cair.isid.83.xml

TM: 30619HGV: 30619Date: 251 – 300Place: unbekannt

1 m1 S-1 Αὐρ[ήλι]οςΑὐρήλιος Ἀμά[εις]Ἀμάεις [στρατ]ιώτηςστρατιώτης ἱππεὺς
2 <εἴλης>εἴλης Α|gap:1|αρινων το[ύρμης]τούρμης Φλαυιανοῦ
2-3 Αὐ∤ρηλίῳ
3 Ἥρωνι [στρατι]ώτῃστρατιώτῃ ∼ἱππῖ∽ἱππεῖ εἴλης
4 τῆς [α]ὐτῆςαὐτῆς χαίρε[ι]νχαίρειν . S-2 πέπρακά
5 σοι ἵππον ἄρ[ρενα]ἄρρενα πρωτοβ[ό]λονπρωτοβόλον
5-6 [με]∤λίχρουνμε∤λίχρουν
6 , τιμῆς τῆς
6-7 συμπεφω∤νημένης
7 πρὸς ἀλλήλους
7-8 ἀργυ∤ρίου
8 δραχμῶν ∼χει[λ]ίων∽χιλίων
8-9 τριακοσί∤ων|num:1300|
9 πλήρης διὰ χειρός , τῆς
10 βεβαιώσεως ἐξακολουθούσης μοι
11 πρὸς πᾶσαν βεβαίωσιν ἀπὸ
11-12 παν∤τὸς
12 τοῦ ἐπελευσομ[έ]νουἐπελευσομένου
12-13 ἐμποιη∤σομένου
13 . S-3 πρ[ᾶσ]ι[ς]πρᾶσις κυρία , καὶ
13-14 [ἐ]π[ε]∤ρωτηθεὶςἐπε∤ρωτηθεὶς
14 ὡμολόγησα . m2 S-4 Αὐρήλιος
15 Ἀμάεις ∼στρα[τ]ειώτης∽πέπρακαστρατιώτηςπέπρακα τὸν
15-16 ∼εἵπ∤πον∽ἵπ∤πον
16 ∼κὲ∽καὶ ἀπέσχον τὴν ∼τειμὴν∽τιμὴν ∼ἀργυρείου∽ἀργυρίου
17 δραχμὰς ∼χει[λ]είας∽χιλίας ∼τρειακοσίας∽|num:1300|τριακοσίας|num:1300| πλήρης
18 ∼ὁς∽ὡς ∼πρόκειτε∽πρόκειται , ∼κὲ∽καὶ ∼ἐπερότημα̣[ι]∽ἐπερώτημαι . S-5 Αὐρήλιος
19 Σερῆνος ∼στρατειότης∽στρατιώτης ∼λεγειωνάρειος∽λεγιωνάριος
20 ἔγραψα ὑπὲρ αὐτοῦ ἀγραμμάτου .
21 m1? S-6 ἔ̣[τους]ἔτους β̣|num:2|β|num:2| |gap:3||gap:6||gap:3||gap:2|νου