Sematia

p.cair.isid.109.xml

TM: 10316HGV: 10316Date: 279 – 279Place: Arsinoites

1 m1 S-1 [Αὐρήλιο]ςΑὐρήλιος Ἀφροδίσιο[ς]Ἀφροδίσιος |gap:6||gap:3||gap:2|
2 |gap:?||gap:4||gap:4||gap:2||gap:4||gap:4|β|num:2|
3 ❨[Αὐ]ρη(λίῳ)❩Αὐρηλίῳ Πτολεμαίῳ γεωργῷ χα[ί]ρεινχαίρειν .
4 S-2 ἀ̣π̣έσχονἀπέσχον παρὰ σοῦ τὸ ἐκφόριον ὧν
4-5 γεωρ∤[γεῖς]γεωρ∤γεῖς
5 [μο]υμου ἀρουρῶν περὶ κ[ώ]μαςκώμας
5-6 Καρα∤[νί]δαΚαρα∤νίδα
6 καὶ Πτολεμαίδα Νέαν τῆς
7 [Ἡρακλεί]δουἩρακλείδου μερ[ί]δοςμερίδος ὑπὲρ τοῦ
7-8 διελη∤[λ]υθότοςδιελη∤λυθότος
8 τρίτ[ου]τρίτου ἔτους πλήρης , καὶ
8-9 ἐπε[ρω]∤[τ]ηθεὶςἐπερω∤τηθεὶς
9 ὡμολόγησα . m2 S-3 Αὐρήλιος
9-10 Ἀφρ[ο]∤δίσιοςἈφρο∤δίσιος
10 ἀπέσχον τὸ
10-11 ἐκφόρι∤ον
11 ὡς πρόκιται .
12 m1 S-4 ❨(ἔτους)❩ἔτους δ|num:4| τοῦ κυρίου ἡμῶν Μάρκου
13 Αὐρηλίου Πρόβου Σεβαστοῦ
14 Μεχεὶρ κγ|num:23|