Sematia

p.cair.isid.101.xml

TM: 10311HGV: 10311Date: 300 – 300Place: Arsinoites

1 m1 S-1 |gap:?_lines| ἐ[πὶ]ἐπὶ [χρόνο]νχρόνον ἔτη |gap:3-5| [ἀπὸ]ἀπὸ [τοῦ]τοῦ [ἑπτακαιδεκάτου]ἑπτακαιδεκάτου [καὶ]καὶ
1-2 [ἑκκαιδε]∤κ̣ά̣[του]ἑκκαιδε∤κάτου
2 [κ]αὶκαὶ ἐνάτου ἔ[τους]ἔτους [,], [ἐκ]φορίουἐκφορίου [κατʼ]κατʼ [ἔτος]ἔτος ἕκα[στον]ἕκαστον [τῆς]τῆς
3 ἀρ[ούρης]ἀρούρης πυροῦ ἀρταβ[ῶν]ἀρταβῶν |gap:4| ἡμίσου[ς][|num:1/2|]ἡμίσους|num:1/2| [ἀν]υπολόγ[ων]ἀνυπολόγων [καὶ]καὶ
3-4 [ἀκιν]∤δ[ύνων]ἀκιν∤δύνων
4 [,], [κα]ὶκαὶ ἐπάναγ[κον]ἐπάναγκον [ἐπ]ιτελέσωἐπιτελέσω τὰ [κατʼ]κατʼ ἔτος ἔρ[γα]ἔργα [πάντα]πάντα
5 [περιχω]ματισμοὺςπεριχωματισμοὺς [ποτ]ισμοὺςποτισμοὺς ὑπο[σχισ]μοὺςὑποσχισμοὺς διβ[ολητ]ὸνδιβολητὸν
6 [καὶ]καὶ [χωμ]άτωνχωμάτων ἀν[αβ]ολὰςἀναβολὰς καὶ τ[ὰ]τὰ [ἄλλα]ἄλλα [π]άνταπάντα ὅσα ∼καθήκι∽καθήκει
7 ἐ[κ]ἐκ [τοῦ]τοῦ [ἰδ]ίουἰδίου τοῖς δ[έου]σιδέουσι καιροῖς [βλάβος]βλάβος [μ]ηδὲμηδὲ ἓ[ν]ἓν [ποι]ῶνποιῶν ,
8 τ[ὸ]τὸ [δʼ]δʼ [ἐκφό]ριονἐκφόριον ἀπ[οδώσω]ἀποδώσω ∼καθʼ∽κατʼ ἔ[τος]ἔτος [ἕκασ]τονἕκαστον μη[νὶ]μηνὶ [Πα]ῦνιΠαῦνι
9 ἐν τ[ῇ]τῇ [αὐ]τῇαὐτῇ κώμῃ μ[έτρῳ]μέτρῳ [τε]τραχοινίκῳτετραχοινίκῳ τῶν δη[μοσίω]νδημοσίων
10 πάντ[ων]πάντων [ὄ]ν[των]ὄντων πρὸς [ὑμᾶς]ὑμᾶς τοὺς κτήτ[ορ]αςκτήτορας , καὶ μετὰ [τὸν]τὸν
11 χρόν[ον]χρόνον παραδώσω [τὰς]τὰς [ἀρο]ύραςἀρούρας ἀπὸ καλάμης κα[θὼς]καθὼς
12 ∼κἀγὼ∽καὶ $ἐγὼ [πα]ρ̣έλαβαπαρέλαβα , ἐὰ[ν]ἐὰν [φαίν]εταιφαίνεται μισθῶσαι . S-2 καὶ
12-13 ἐπ[ερωτ]η∤θ[εῖσα]ἐπερωτη∤θεῖσα
13 [ὡ]μολόγησαὡμολόγησα . S-3 [Αὐρ]ηλίαΑὐρηλία Σερηνίλλα διʼ ἐμο[ῦ]ἐμοῦ
14 Ζωί̣[λου]Ζωίλου ∼υἱῶ∽υἱοῦ μεμί[σ]θωκαμεμίσθωκα ὡς πρόκιται . m2 S-4 Αὐρή[λιο]ιΑὐρήλιοι
15 Γέμελ[λος]Γέμελλος καὶ Πασιγένης διʼ ἐμοῦ Ἰσιδώρου καὶ Π[τ]ολλᾶςΠτολλᾶς καὶ Οὐαλᾶς
15-16 μ[εμισ]∤θώ[καμεν]μεμισ∤θώκαμεν
16 ὡς ❨π(ρόκειται)❩πρόκειται . S-5 Ἰσίδωρος ἔγραψα καὶ ὑπὲρ Πτολλᾶ καὶ Ο̣[ὐ]α̣λ̣ᾶ̣Οὐαλᾶ ἀγραμμάτων .
17 m1 S-6 ❨(ἔτους)❩ἔτους ιζ|num:17| |g:s-etous| κα[ὶ]καὶ [ιϛ|num:16|]ιϛ|num:16| καὶ ἐνάτου ἔτους τῶν κυρίων ∼μῶν∽ἡμῶν Διοκλητιαν[οῦ]Διοκλητιανοῦ
18 καὶ Μα[ξ]ιμιανοῦΜαξιμιανοῦ Σεβασ[τ]ῶνΣεβαστῶν καὶ Κωνστ[α]ντίουΚωνσταντίου καὶ Μαξιμιανοῦ
19 ∼ἐπιφ[αν]εστων∽ἐπιφανεστάτων Καισάρων , Φαῶφι ζ|num:7| .