Sematia

p.brux.1.20.xml

TM: 16056HGV: 16056Date: 146 – 146Place: Lykopolis

1 m1 S-1 [Οὐ]αλλερίωιΟὐαλλερίωι Ἀπολιναρίωι [❨στρ(ατηγῷ)❩]στρατηγῷ ❨[Λυ]κ(ο)πολ(ίτου)❩Λυκοπολίτου
2 [πα]ρὰπαρὰ Σενεσνεῦτος Σου|gap:1|ειο|gap:2| [μη]τρὸςμητρὸς
3 Ταπνούβχιος m2 μετὰ κυρίου τοῦ το̣[ῦ]τοῦ [πατρὸς]πατρὸς
4 ἀδελφοῦ Πλουτογένους Ἀπολλωνίου .
5 m1 S-2 ἀπογράφομαι εἰς τὸ ἐνεστὸς [θ|num:9|]θ|num:9| ❨(ἔτος)❩ἔτος
6 Ἀντωνίνου Καίσαρος τοῦ κυρίου
7 κατὰ τὰ κελευσθέντα ὑπὸ τοῦ
8 κρατίστου ἡγεμόνος Οὐαλλερίου
9 Πρόκλου εἰς ἣν ἐώνημαι τῶι ιζ|num:17| ❨(ἔτει)❩ἔτει
10 Ἁδριανοῦ θεοῦ Φαρμοῦθι παρὰ
11 Λύκου Αἰλούρου τοῦ Θεοδώρου
12 μητρὸς Ἀπολλωνίας τῆς καὶ
12-13 Σα∤ροσό⋰ι⋱τοςΣα∤ροσόιτος
13 κατὰ δημόσιον
13-14 χρημα∤τισμὸν
14 οἰκίαν μικρὰν ἐν Λύκων
15 πόλει ἐπὶ λαύρας Λυκανω̣|gap:3|ωνΛυκανω|gap:3|ων
16 m2 ἐμ[αυτὴν]ἐμαυτὴν [Σενεσνεῦν]Σενεσνεῦν ❨(ἐτῶν)❩ἐτῶν μ|num:40| ,
17 Σενφο|gap:3|υν Πορε|gap:5| θυγ[ατέρα]θυγατέρα ❨(ἐτῶν)❩ἐτῶν κα|num:21| ,
18 Ἰσαροῦν Σαρεῦτος ὀ[ρφαν?]ὴ[ν?]ὀρφανὴν ❨(ἐτῶν)❩ἐτῶν η|num:8| .
19 m1 S-3 καὶ ὀμνύω τὴν [Αὐτοκράτορο]ςΑὐτοκράτορος
20 Καίσαρος Τίτου [Αἰλί]ουΑἰλίου [Ἁδριανοῦ]Ἁδριανοῦ
21 Ἀντωνίνου Σεβαστοῦ [Εὐσεβοῦς]Εὐσεβοῦς
22 τύχην ἐξ ὑγιοῦς καὶ ἐπʼ ἀλ[ηθεί]αςἀληθείας
23 ἐπιδεδωκέναι τὴν
23-24 πρ[οκειμ]έ∤νηνπροκειμέ∤νην
24 ἀπογραφήν .
25 S-4 ❨(ἔτους)❩ἔτους θ|num:9| Αὐτο[κρά]τοροςΑὐτοκράτορος Καίσαρος
26 Τίτου Α[ἰλίου]Αἰλίου [Ἁ]δριανοῦἉδριανοῦ Ἀντων[ίνου]Ἀντωνίνου
27 Σεβαστοῦ Εὐσεβοῦς Μεσορ[ὴ]Μεσορὴ
27-28 [ἐπα]∤γομ[έ]νωνἐπα∤γομένων
28 ε|num:5| m3 Σενεσνεῦς μετ[ὰ]μετὰ [τοῦ]τοῦ
29 κυρ[ίου]κυρίου [μου]μου m4 Πλουτογένους m3 ἐ[πι]δέ[δωκα]ἐπιδέδωκα .