Sematia

p.brook.14.xml

TM: 10288 10288HGV: 10288a 10288bDate: 148 – 149Place: Soknopaiu Nesos (Arsinoites)

1 m2 S-1 ❨κόλ(λημα)❩κόλλημα η|num:8|
2 m1 [ἔτ]ουςἔτους ἑνδεκάτου Αὐτοκράτορος Καίσαρος
3 [Τί]τουΤίτου Αἰλίου Ἁδριανοῦ Ἀντωνίνου
4 [Σε]βαστοῦΣεβαστοῦ Εὐσεβοῦς , Παοῖνι κ|num:20| ❨διέγρα(ψεν)❩διέγραψεν
5 [διʼ]διʼ Ἑ̣ρ̣μ̣ί̣ω̣ν̣[ος]Ἑρμίωνος [καὶ]καὶ ❨[μ]ετόχ(ων)❩μετόχων ❨πρακ(τόρων)❩πρακτόρων ἀργυρικῶν
6 ❨[Σο]κνοπ(αίου)❩Σοκνοπαίου Νήσο̣υ̣Νήσου [Τεσεν]ο̣ῦ̣φιςΤεσενοῦφις ❨πρεσβ(ύτερος)❩πρεσβύτερος
6-7 Τεσενού∤[φ]εωςΤεσενού∤φεως
7 ἐπικαλούμ̣[ε]νοςἐπικαλούμενος Σίφων τελέσματος
8 [κ]αμήλωνκαμήλων τοῦ α[ὐτοῦ]αὐτοῦ ἔ̣τ̣ουςἔτους ❨ῥυπ(αρὰς)❩ῥυπαρὰς ❨δρα(χμὰς)❩δραχμὰς τριάκοντα
9 [δ]ύοδύο , ❨(γίνονται)❩γίνονται ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ λβ|num:32| . S-2 Ἐπεὶφ κε|num:25| [ὁ]μοίωςὁμοίως ἄλλας ῥυπαρὰς
10 [❨δρα(χμὰς)❩]δραχμὰς [εἴκοσι]εἴκοσι [ὀκτώ]ὀκτώ [,], ❨(γίνονται)❩γίνονται ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ κη|num:28| .
11 m2 S-3 [ἔτους]ἔτους [δωδεκάτου]δωδεκάτου [Α]ὐτοκράτοροςΑὐτοκράτορος Καίσαρο̣ς̣Καίσαρος
12 [Τίτου]Τίτου [Αἰλίου]Αἰλίου [Ἁδρ]ιανοῦἉδριανοῦ Ἀντωνείνου
13 [Σεβαστοῦ]Σεβαστοῦ [Εὐσεβ]οῦςΕὐσεβοῦς , Ἐπεὶπ κζ|num:27| ❨διέγρα(ψεν)❩διέγραψεν
14 [διὰ]διὰ |gap:6| [καὶ]καὶ ❨[μ]ετ̣όχ(ων)❩μετόχων ∼❨πρακτώρ(ων)❩∽πρακτόρων
14-15 ἀργυ∤[ρικῶν]ἀργυ∤ρικῶν
15 [Σοκνοπαίο]υΣοκνοπαίου Νήσου ∼Τεσενοῦφεις∽Τεσενοῦφις
16 [❨πρεσβ(ύτερος)❩]πρεσβύτερος [Τεσενούφεως]Τεσενούφεως ❨τελέσ(ματος)❩τελέσματος καμήλων τοῦ
17 [αὐτοῦ]αὐτοῦ [ἔτους]ἔτους [δραχμὰς]δραχμὰς ∼τρειάκοντα∽τριάκοντα ἕξ , ❨γί(νονται)❩γίνονται ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ λϛ|num:36| ,
18 [καὶ]καὶ [τὰ]τὰ [❨προσδ(ιαγραφόμενα)❩]προσδιαγραφόμενα [.]. S-4 [Με]σορὴΜεσορὴ κϛ|num:26| ὁμοίως ἄλλας
19 [δραχμὰς]δραχμὰς [εἴκοσι]εἴκοσι [,], ❨(γίνονται)❩γίνονται ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ κ|num:20| . S-5 καὶ ὁμοίως
19-20 ἄλ∤[λας]ἄλ∤λας
20 [δραχμὰς]δραχμὰς [εἴκοσι]εἴκοσι τ̣έσσαρεςτέσσαρες , ❨(γίνονται)❩γίνονται ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ κδ|num:24| , καὶ τ⸢ὰ⸣τὰ
21 [προσδιαγραφό]μεναπροσδιαγραφόμενα .