Sematia

p.brem.46.xml

TM: 19630HGV: 19630Date: 110 – 110Place: Hermopolis (?)

1 m1 S-1 Μνησίθεος Μ[ν]ησιθέουΜνησιθέου ❨Ἐπαγ̣ά(θωι)❩Ἐπαγάθωι
1-2 [ἔ]∤χοντιἔ∤χοντι
2 τὴν μ̣|gap:1||gap:3|π(…)μ|gap:1||gap:3|π… ❨τράπ(εζαν)❩τράπεζαν χ[αίρειν]χαίρειν [.].
3 S-2 χρημάτισον Λικ[ι]νν[ί]ωιΛικιννίωι Δρ|gap:5|
4 ῥήτορι τὸ ἐπιβάλλον α̣ὐτ̣ῶ̣ιαὐτῶι λ̣ό[γων]λόγων [διʼ]διʼ
5 ὧν ἐτιμήθη Αὐρ[ήλιος]Αὐρήλιος |gap:7|
6 τῆι ⊢ιβ⊣|num:12|ιβ|num:12| τοῦ Φα[ῶφι]Φαῶφι [τοῦ]{τοῦ} [Φαῶφι]{Φαῶφι}
7 μηνὸς ἐν τῶι [γυ]μν[ασί]ωιγυμνασίωι
8 ἐν τ[ῶ]ιτῶι Μεγάλωι Σεραπεί[ωι]Σεραπείωι
9 ❨ἀργ(υρίου)❩ἀργυρίου ❨(δραχμὰς)❩δραχμὰς τετρακοσίας ❨(γίνονται)❩γίνονται ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ υ|num:400| . S-3 ❨(ἔτους)❩ἔτους
9-10 τεσσα∤ρεσκαιδεκάτου
10 Αὐτοκράτορος
11 Καίσαρος Νέρουα Τραιανοῦ
12 Σεβαστοῦ Γερμανικοῦ Δακικοῦ
13 ❨Φαῶ(φι)❩Φαῶφι ⊢κγ⊣|num:23|κγ|num:23| . m2 S-4 Λικίν[νιος]Λικίννιος [Δ]ρ̣|gap:1||gap:1||gap:3|Δρ|gap:1||gap:1||gap:3| ❨ἀνε[ίρη(μαι)]❩ἀνείρημαι
14 τ[ὰ]ς̣τὰς ❨ἀ̣[ργ(υρίου)]❩ἀργυρίου [❨(δραχμὰς)❩]δραχμὰς [τετρακοσίας]τετρακοσίας
15 ❨(γίνονται)❩γίνονται ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ υ|num:400| , καθὼς ❨[π]ρόκ(ειται)❩πρόκειται .