Sematia

bacps.29.48.xml

TM: 704391HGV: 704391Date: – Place:

1 m1 S-1 |gap:?| Ἀβουν̣ᾶ̣ςἈβουνᾶς ❨Νίγερ(ος)❩Νίγερος καὶ Παχνοῦβις ❨Πετορζ(μήθου)❩Πετορζμήθου
2 |gap:?| ❨π̣ράκ(τορες)❩πράκτορες ❨ἀργ(υρικῆς)❩ἀργυρικῆς ❨Ἐλεφαντ(ίνης)❩Ἐλεφαντίνης διὰ Ἀντωνίου
3 |gap:?| [διέ]γραψενδιέγραψεν ❨Πετεπτενεψ(ίλις)❩Πετεπτενεψίλις ❨μ̣η̣τ(ρὸς)❩μητρὸς
4 |gap:?| ❨[Σενπετ]ο̣ρζ(μῆθις)❩Σενπετορζμῆθις ὑπὲρ δαπάνης ∼τίρονον∽Τίρονος κ[αὶ]καὶ
5 |gap:?| [Τ]ροφονοςΤροφονος καὶ ❨ἄλλ(ων)❩ἄλλων δαπά̣[νων]δαπάνων
6 |gap:?| |g:check||g:check| Π̣α̣ῦ̣ν̣[ι]Παῦνι |gap:?|