Sematia

p.bon.21.xml

TM: 25132HGV: 25132Date: 1 – 100Place: unbekannt

1 m1 S-1 |gap:?_lines| |gap:5|γρα|gap:1||gap:1|ι μοι ω|gap:2|ο καθότι ∼δηλώσωι∽δηλώσω
2 |gap:6||gap:4||gap:?| διὰ τῶν γραφῶν τῆς
2-3 φερ∤[νῆς]φερ∤νῆς
3 |gap:2| ἀργυρ[ίο]υἀργυρίου δραχμῶν χιλίων|num:1000|
4 |gap:5||gap:1||gap:?||gap:1|η δὲ τότε [δ]όξασαδόξασα
4-5 ἀδικηθῆ∤[ναι]ἀδικηθῆ∤ναι
5 [κατέλυσ]εκατέλυσε τὴν πολ[υ]χρόνιονπολυχρόνιον
5-6 συμ∤β[ίωσιν]συμ∤βίωσιν
6 κοινὸν γεγονότα ∼ἡμεῖν∽ἡμῖν τῶν
7 τέ[κν]ω[ν]τέκνων |gap:1|ν Ὥ[ρ]ουὭρου καὶ Εὐβούλου καὶ Διδύμου
8 σι|gap:4|ων|gap:2||gap:2||gap:1| ἀλλότρια φρονήσας οὐδὲν
9 ἡ[μῖν]ἡμῖν [τῆς]τῆς τρ[οφ]ῆςτροφῆς ἐπεχ[ο]ρήγησενἐπεχορήγησεν ὥστε
10 με τοῖς ἀναγκαίο[ι]ςἀναγκαίοις καθυ[στ]ερεῖνκαθυστερεῖν
10-11 ἀπεκλει∤|gap:4||gap:3|εδ|gap:2|η|gap:1|ις
11 τὴν οἰκίαν εἰσόδο̣υ̣εἰσόδου ἐν
12 |gap:6||gap:2| περιβολάδιον παρακατασχὼν
13 κ|gap:?||gap:1|μον διὸ ἀπολελοιπυῖα τοῦτον καὶ
14 |gap:?||gap:1|αυτο ποιουμένη καὶ τὰ
14-15 κατε∤|gap:?||gap:2||gap:?|υσα
15 ὡς ἐὰν αἱρῶμαι καὶ
15-16 ἀπη∤|gap:?||gap:1|ω|gap:1|
16 καὶ ιμ|gap:1||gap:4|ου μηνῶν ἓξ|num:6|
17 |gap:?|χε|gap:2|ου|gap:3||gap:?|αιαι καὶ αξ|gap:1|
18 |gap:?||gap:1|εχειν ε|gap:4||gap:3|προ
19 |gap:?|ς καὶ μετα̣δοῦναιμεταδοῦναι τῷ
20 [ἐπάρ?]χωιἐπάρχωι τ[ὸ]τὸ ἀντίγραφον ἵνʼ εἰδῇ ∼τον∽τὸ
21 χ[ειρό]γραφονχειρόγραφον ∼[σ]υγχωρο͂ν∽συγχωροῦν μένειν κύριον
22 ω|gap:1||gap:3| καὶ εἰ̣εἰ μ̣ὴ̣μὴ ἀπέδωκέ μοι τὰ τροφεῖα
23 κ[αὶ]καὶ [τὸν]τὸν ἱμ[ατισμὸ]νἱματισμὸν καὶ [τὰ]τὰ [ἄ]λλαἄλλα ἔχε[ι]ἔχει [μο]υμου
24 ὡ[ς]ὡς [πρό]κειταιπρόκειται [τ]οῖςτοῖς δὲ τέκνοις ἐπάναγκον
25 ἐ[πιχο]ρηγεῖνἐπιχορηγεῖν αὐτὸν τά τε τροφεῖα καὶ τὸν
26 ἱμ[ατι]σμὸνἱματισμὸν ὃν̣ὃν τ̣ρ̣ό̣π̣ο̣ν̣τρόπον ἐ̣π̣[ι]βάλλειἐπιβάλλει ἔτη
27 |gap:?_lines|