Sematia

p.bodl.1.47.xml

TM: 22586HGV: 22586Date: 535 – Place: Hermopolis (?)

1 m1 S-1 |gap:?_lines| |gap:25||gap:1||gap:2||gap:3||gap:3|
2 |gap:29||gap:1||gap:1||gap:1|δόσθαι
2-3 Χριστο∤[δώρᾳ]Χριστο∤δώρᾳ
3 [καὶ]καὶ [κρατεῖσθαι]κρατεῖσθαι [καὶ]καὶ [κατέ]χεινκατέχειν καὶ διακατέχειν
4 |gap:25||gap:1| α̣λωαλω καὶ ∼ἀφειλονίκως∽ἀφιλονείκως
5 |gap:25|η̣σετο|gap:25|ησετο ∼ἀντιπεῖν∽ἀντειπεῖν
5-6 ἀντι∤[ποιήσασθαι]ἀντι∤ποιήσασθαι
6 [ἢ] [ἐναντιωθῆν]α̣ιἐναντιωθῆναι ταύτης μου τῆς
7 [διαθήκης]διαθήκης |gap:12| [τῶν]τῶν [κα]τακειμένωνκατακειμένων νόσῳ
8 |gap:25|ρ̣ωνος|gap:25|ρωνος ὑπὲρ τοῦ αὐτοῦ
9 |gap:?| [ἢ] [διʼ]διʼ ἑ̣αυτῆςἑαυτῆς διʼ ἐντολέως
10 διʼ οἱο̣υ̣δ̣ή̣π̣οτ̣ε̣οἱουδήποτε π̣ρο̣[σ]ώ̣[που]προσώπου [ἢ] [διὰ]διὰ [π]ροφάσεωςπροφάσεως αὐτῆς
11 οἱανδήποτε ζημίαν π̣ρ̣[οσπ]ο̣ι̣ή̣σεσθαιπροσποιήσεσθαι κατὰ τοῦ̣τοῦ αὐτοῦ
12 ∼νοσοκομίου∽νοσοκομείου , βούλομαι αὐτὴν ἀποστερεῖσθαι τῶν
12-13 ἀφωρισ∤μένων
13 α̣ὐ̣τῇαὐτῇ παρʼ ἐμοῦ ἐν ταύτῃ τῇ δι̣αθήκῃδιαθήκῃ πραγμάτων ,
14 τῆς θείας καὶ νεα̣ρᾶςνεαρᾶς διατάξεως τοῦτο αὐτὸ συγχωρούσης
15 γενέσθαι διὰ τὸ τὴν αὐτὴν θείαν καὶ νεαρὰν διάταξιν
16 ἄδειαν δεδωκέναι̣δεδωκέναι τοῖς δ̣ι̣α̣θ̣εμένοιςδιαθεμένοις ∼μητέ∽μηδέ τὰ ἐκ τοῦ
17 ληγάτου̣ληγάτου νόμου φυλάξαι τοῖς ἐναντιουμένοις τῆς αὐτῶν
18 [διαθήκ]η̣ς̣διαθήκης , βούλομαι τοίνυν τὴν αὐτὴν Χριστοδώραν
19 εἰ , ὅπερ ἀπείη , τολμήσῃ τοιοῦτό τι̣τι π̣οιῆσαιποιῆσαι κα̣τὰκατὰ τ[ο]ῦτοῦ
20 αὐτοῦ ∼νοσοκομίου∽νοσοκομείου κατὰ τῶν αὐτῶν π̣ραγμάτωνπραγμάτων μ̣η̣δ̣ὲ̣ν̣μηδὲν
21 πανταπᾶσιν ἔχειν ἐκ τῆς ἐμῆς κληρονομίας , ἀλλὰ
22 καὶ τούτων ἐκπεσεῖν τῶν διατυπ̣ωθέντωνδιατυπωθέντων παρʼ ἐμοῦ
23 ἐ̣ν̣ἐν ταύτῃ τῇ διαθήκῃ , δίδοσ̣θ̣αιδίδοσθαι α̣ὐ̣[τ]ῇ̣αὐτῇ ὑπὲρ τῆς ἰδίας
24 |gap:6||gap:2||gap:4||gap:2||gap:11| [τῶν]τῶν π̣ρογεγραμμένωνπρογεγραμμένων
25 πραγμάτων προχ̣[ρείαν]προχρείαν [τῶν]τῶν [ὀφ]ειλομένωνὀφειλομένων τῷ αὐτῷ
26 ∼νοσοκομίῳ∽νοσοκομείῳ κ|gap:3||gap:1||gap:1| [Ἡγησά]μηνἩγησάμην ἀναγκαῖον
27 διατυπῶσαι ἐν ταύταις μο̣[υ]μου [ταῖς]ταῖς [τελ]ευταίαιςτελευταίαις βουλήσεσιν
28 |gap:32||gap:1|ησα̣|gap:32||gap:1|ησα τ̣ὴντὴν
29 |gap:24| [βού]λ̣[ομαι]βούλομαι κ̣[α]ὶκαὶ κελεύω
30 |gap:27| [π]ά̣σ̣ανπάσαν ἰσχὺν καὶ
31 |gap:25||gap:1| τὸν ἐμφερόμενον
32 |gap:21| δ̣ιατάττωδιατάττω ὡς , εἰ συμβαίη
33 |gap:29| Χ̣ρ̣ιστοδώρ̣ανΧριστοδώραν
34 |gap:35|εμενα |gap:?_lines|