Sematia

p.bodl.1.40.xml

TM: 22580HGV: 22580Date: 222 – 235Place: unbekannt

1 m1 S-1 |gap:?_lines| |gap:?| ∼[μητρ]ο̣∽μητρο
2 ∼πολ̣ε̣ί̣την∽πολίτην ἀποδιορίζουσά μου τὸ γένος
3 τ̣ὸ̣ντὸν κωμήτην ∼μητροπολείτην∽μητροπολίτην ποιοῦσα .
3-4 S-2 ἔ∤χων
4 οὖν τοῦ γένους τὰς ∼ἀποδίξεις∽ἀποδείξεις καὶ ἃς
5 κατὰ χρόνους ἐξετέλεσεν ἐκεῖνος
5-6 λειτουρ∤γίας
6 ἐπὶ τῆς κώμης , ἐπιδίδωμι ἀξιῶν
7 ἐν κ̣αταχωρισμῷκαταχωρισμῷ γενέσθαι εἰς τὸ μένειν
8 μοι τὸν λόγον . S-3 Διευτύχει .
8-9 m2 S-4 Αὐρήλ∤ιος
9 Συρίων ἐπιδέδωκα .
9b S-5 |vac:?|
10 m3 ἔ[τους]ἔτους |gap:?| [Αὐ]τ̣οκράτορο̣[ς]Αὐτοκράτορος [Καίσαρ]ο̣ςΚαίσαρος Μ̣ά[ρκο]υ̣Μάρκου Αὐρηλίου̣Αὐρηλίου
11 [Σεουήρο]υ̣Σεουήρου Ἀλεξάν̣[δρου]Ἀλεξάνδρου [εὐσεβοῦς]εὐσεβοῦς [εὐτυχο]ῦ̣[ς]εὐτυχοῦς
11-12 [σεβ]∤[αστοῦ]σεβ∤αστοῦ
12 [.]. S-6 |gap:?_lines|