Sematia

p.bodl.1.13.xml

TM: 28606HGV: 28606aDate: 101 – 200Place: Delta ?

1 m1 S-1 |gap:?_lines| |g:check| Πετ̣ε̣νοῦβιςΠετενοῦβις Ἑρπα̣ή̣σ̣ιοςἙρπαήσιος ἀπὸ
1-2 Ἐροά∤θεως
2 ❨(ἐτῶν)❩ἐτῶν νε̣|num:55|νε|num:55|
3 ❨γενό(μενος)❩γενόμενος ❨πρά̣κ̣τ̣(ωρ)❩πράκτωρ ❨ἀργ(υρικῶν)❩ἀργυρικῶν ❨μη̣(τρο)πό⸌λ⸍(εως)❩μητροπόλεως νυνὶ
4 ἐ̣π̣[ὶ]ἐπὶ τ̣ῆς̣τῆς κ̣αθάρσεωςκαθάρσεως τοῦ
4-5 δη∤μ̣ο̣σ̣ίουδη∤μοσίου
5 πυροῦ τόπου̣τόπου π̣ερὶπερὶ Σύρων
6 ᾧ̣ ❨ὑ̣π̣(άρχουσιν)❩ὑπάρχουσιν ἐν Ἐροάθε̣ι̣Ἐροάθει [❨(ἄρουραι)❩]ἄρουραι |gap:?| κ̣αὶκαὶ περὶ τὴν̣τὴν
7 α̣ὐ̣τὴναὐτὴν ❨(ἄρουρα)❩ἄρουρα α|num:1| , παντ[ὶ]παντὶ ❨(δραχμῶν)❩δραχμῶν Β|num:2000|
8 |g:check| Ἑρψῆμις ❨πρεσβ(ύτερος)❩πρεσβύτερος Ἰναρῶτος ἀπὸ
9 Ἐροάθεως ❨ἀγρ(άμματος)❩ἀγράμματος ❨(ἐτῶν)❩ἐτῶν ξβ|num:62|