Sematia

p.bingen.46.xml

TM: 78026HGV: 78026Date: -52 – -52Place: Hermopolis

1 m1 S-1 Δημήτ[ριο]ςΔημήτριος Διονυσίου τ̣ῶν̣τῶν κατοίκω[ν]κατοίκων ἱππέω[ν]ἱππέων τοῖς [π]α̣ρ̣ὰπαρὰ Πανίσ̣κουΠανίσκου τοῦ ∼συνγενου∽συγγενοῦς κ̣α̣ὶ̣καὶ ἐπὶ ∼τῶμ∽τῶν
1-2 προ∤σόδων
2 · S-2 ὀμώ̣μοκαὀμώμοκα τὸν π̣ρ̣[ογ]εγραμ[μέν]ονπρογεγραμμένον β̣ασι[λικὸν]βασιλικὸν ὅ̣ρκ̣ονὅρκον ∼ἦ∽εἶ ∼μὶ̣ν∽μὴν κατασπερεῖν εἰς τὸν σπόρον
3 τοῦ τριακοστοῦ ἔτους το̣ὺ̣ςτοὺς ὑπάρχο[ντ]άςὑπάρχοντάς μοι [πε]ρὶπερὶ Φ̣ῦ̣ς̣Φῦς κατοικικοὺς κλήρους τῆς <γῆς>γῆς
3-4 ἀμε∤λεθησομένης
4 ἐκ τοῦ ἰδίου τὰ καθήκοντα μετρ̣[ήσει]ν̣μετρήσειν |gap:1||gap:3||gap:3||gap:2||gap:4||gap:1| ἀ̣ν̣υ̣π̣ό̣λ̣[ο]γονἀνυπόλογον παντὸς ὑπολόγο⸢υ⸣ὑπολόγου
5 εὐορκοῦ<ν>τιεὐορκοῦντι μέν μοι εὖ εἴη , ∼ἐφιορκοῦντι∽ἐπιορκοῦντι δὲ τὰ ἐναντία · S-3 ❨(ἔτους)❩ἔτους λ|num:30| Φαῶφι ιδ|num:14|