Sematia

p.bingen.143.xml

TM: 78101HGV: 78101Date: 601 – 800Place: Arsinoites oder Herakleopolites

1 m1 S-1 |g:stauros|
2 |g:stauros| ❨Ἰωάνν(ο)υ❩Ἰωάννου ❨Θεοφίλο(υ)❩Θεοφίλου ζ|num:7| ❨ἰ(ν)δ(ικτίον)ο(ς)❩ἰνδικτίονος
3 ❨Διοσκ(όρου)❩Διοσκόρου ❨διακό(νου)❩διακόνου
4 ❨Φοιβ(άμμωνος)❩Φοιβάμμωνος Πτζίκρες
5 ❨Ἰωάνν(ο)υ❩Ἰωάννου ἄπα Ν̣ά̣κ̣εΝάκε
6 ❨Μάρκ(ου)❩Μάρκου ❨δια(κόνου)❩διακόνου Ἡλία
7 ❨Σευήρ(ου)❩Σευήρου ❨Σου(άϊ)❩Σουάϊ
8 Ζαχαρία ❨Ἰωάνν(ο)υ❩Ἰωάννου
9 |gap:?|