Sematia

p.bingen.106.xml

TM: 44510HGV: 44510Date: 209 – 209Place: Ptolemais Euergetis (Arsinoites)

1 m1 S-1 [Ἰού]λ̣ιοςἸούλιος Μέλας κουράτωρ ἐξ ἀριθ[μοῦ]ἀριθμοῦ
2 σι̣νγουλαρίωνσινγουλαρίων Διοσκόρῳ ἐνάρχ[ῳ]ἐνάρχῳ
3 ἐξηγητῇ καὶ ∼Σουχάμωνι∽Σουχάμμωνι |gap:1||gap:3|
4 καὶ Ἰουλίῳ ἀγορανομήσαν[τι]ἀγορανομήσαντι [καὶ]καὶ
5 Ε̣ὐ̣πόρῳΕὐπόρῳ ∼ἀποδεδιγμένῳ∽ἀποδεδειγμένῳ ❨[γ]υ̣[μ]ν̣[ασι(άρχῳ)]❩γυμνασιάρχῳ
6 τῆς ❨Ἀρσινοϊτ(ῶν)❩Ἀρσινοϊτῶν πόλεως χα[ίρειν]χαίρειν [.].
7 S-2 μεμέτρημαι παρʼ ὑμῶν κρ̣[ιθῆς]κριθῆς
8 ὑπὲρ ὀκτωκαιδεκάτης καὶ
8-9 ἐν[νεα]∤καιδεκάτηςἐννεα∤καιδεκάτης
9 τοῦ Φαμενὼθ [μηνὸς]μηνὸς
10 ἀρτάβας τ̣ε̣σ̣σ̣ε̣ρά̣κ̣οντατεσσεράκοντα πέ[ντε][|num:45|]πέντε|num:45|
11 ἐκ δραχμῶ̣ν̣δραχμῶν π̣έ̣ντε|num:5|πέντε|num:5| , ∼αἱ∽ἃς ἐπ̣[ὶ]ἐπὶ [τὸ]τὸ
12 αὐ̣τ̣ὸαὐτὸ ∼δραχμαι∽δραχμὰς ∼διακοσι̣α̣ι∽διακοσίας ε̣ἴ̣κ̣[οσι]εἴκοσι
13 πέντε|num:225| μετεβαλόμην ὑ̣μ̣[ῖν]ὑμῖν [.].
14 S-3 ❨(ἔτους)❩ἔτους ιζ|num:17| Φ̣α̣μενὼθΦαμενὼθ |gap:2|
15 ❨Ἰ̣ο̣ύ̣λ̣(ιος)❩Ἰούλιος Μέ̣λ̣α̣ς̣Μέλας σ̣ε̣[σημεί]ω̣μ̣α̣ι̣σεσημείωμαι .