Sematia

p.berl.leihg.2.35.xml

TM: 10223HGV: 10223Date: 141 – 141Place: Theadelphia (Arsinoites)

4 m1 S-1 |gap:?| ❨(δραχμ…)❩δραχμ…
6 |gap:?|α̣γρ(…)|gap:?|αγρ…
7 |gap:?|ρα(…)|gap:?|ρα…
13 |gap:?|❨|gap:?|(ἀρουρ…)❩|gap:?||gap:?|ἀρουρ… γ|num:3| δ|num:1/4_tick|
14 |gap:?| δ|num:1/4_tick|
16 |gap:?|ις
17 |gap:?||gap:1|δε
1 ∼❨γίτ(ονες)❩∽γείτονες τῶ̣ν̣τῶν ὅλων νό̣[τ]ουνότου διῶρυξ , ❨βο(ρρᾶ)❩βορρᾶ Ἀπολλωνίου
2 Ἀπολλωνίου ἐδάφ̣η̣ἐδάφη , ❨ἀπηλ(ιώτου)❩ἀπηλιώτου ❨Ταμύσθ(ας)❩Ταμύσθας καὶ ἑτ̣έρωνἑτέρων ❨ἀμπ(ελών)❩ἀμπελών ,
3 λιβὸς διῶ[ρυ]ξδιῶρυξ .
4 S-2 Πτολεμαίου̣Πτολεμαίου Πτολεμα̣ίουΠτολεμαίου ∼❨ἱερονείκ(ου)❩∽ἱερονίκου ❨ἀμπ(ελῶνος)❩ἀμπελῶνος ❨(ἄρουραι)❩ἄρουραι δ|num:4| δ|num:1/4_tick| ιϛ|num:1/16_tick|
5 ∼❨συντει(μηθεῖσαι)❩∽συντιμηθεῖσαι ὑπὸ ∼❨συντει(μητῶν)❩∽συντιμητῶν μέχρι γ|num:3| ❨(ἔτους)❩ἔτους ❨(δραχμῶν)❩δραχμῶν Βφ|num:2500| , ἄ̣ξιαιἄξιαι δὲ πρὸς
6 τὸ γ|num:3| ❨(ἔτος)❩ἔτος ❨(δραχμῶν)❩δραχμῶν φ|num:500| διὰ τὸ τοῖς π̣ροτέροιςπροτέροις ἔτεσιν ἐν χερσείᾳ ❨γεγο(νυῖαι)❩γεγονυῖαι
7 ❨ὁρισθ(ῆναι)❩ὁρισθῆναι τῶν δημοσίων καὶ δ|num:1/4_tick| ❨μέρο(υς)❩μέρους ∼γεο∽❨(μετρίας)❩γεωμετρίας .
8 S-3 ∼❨γίτ(ονες)❩∽γείτονες ν̣ό̣τ̣ο̣υνότου κ̣α̣ὶ̣καὶ ❨β̣ο(ρρᾶ)❩βορρᾶ ❨ἀμπ(ελών)❩ἀμπελών , λιβὸς διῶρυξ , ❨ἀπηλ(ιώτου)❩ἀπηλιώτου ❨χέ(ρσος)❩χέρσος ❨ὑπόλ(ογος)❩ὑπόλογος .
9 S-4 ❨Ἀσκλ̣ηπιάδο(υ)❩Ἀσκληπιάδου Κόρακος ❨ἀμπελ(ῶνος)❩ἀμπελῶνος ❨(ἄρουραι)❩ἄρουραι β|num:2| 𐅵|num:1/2| , ∼❨συντει(μηθεῖσαι)❩∽συντιμηθεῖσαι ὑπὸ
10 χ|num:600| ∼❨συντει(μητῶν)❩∽συντιμητῶν μέχρι γ|num:3| ❨(ἔτους)❩ἔτους ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ χ|num:600| , ἄξιαι δὲ πρὸς τὸ αὐτὸ γ|num:3| ❨(ἔτος)❩ἔτος
11 τῆς τοῦ ❨ὑπολόγο(υ)❩ὑπολόγου ∼τειμῆς∽τιμῆς διὰ τὸ τοῖς ❨προτ(έροις)❩προτέροις ἔτεσι
12 ἐν χερσείᾳ ❨γεγο(νέναι)❩γεγονέναι , τῷ δὲ β|num:2| ❨(ἔτει)❩ἔτει καὶ γ|num:3| ❨(ἔτει)❩ἔτει ❨ὁρισθ(ῆναι)❩ὁρισθῆναι
13 τῶν δημοσίων εἰδῶν .
14 S-5 ∼❨Γίτ(ονες)❩∽Γείτονες νότου ❨ὑδρα(γωγός)❩ὑδραγωγός , μεθʼ ❨ὃ(ν)❩ὃν ❨ἀμπ(ελών)❩ἀμπελών , ❨βο(ρρᾶ)❩βορρᾶ ❨ὑδρα(γωγός)❩ὑδραγωγός , μεθʼ ❨(ὃν)❩ὃν ❨χέ(ρσος)❩χέρσος ,
15 ❨ἀ[π]ηλ(ιώτου)❩ἀπηλιώτου ἀμπελών , λιβὸς ❨φοι(νικών)❩φοινικών .
16 S-6 Γα⋰ί⋱ουΓαίου Φιλοκλανίου [Π]ρόκλουΠρόκλου γ|num:3| μέρος
17 φοινικῶνος ❨(ἄρουραι)❩ἄρουραι γ|num:3| ∼συντειμηθεῖς∽❨(αι)❩ὑπὸσυντιμηθεῖςαιὑπὸ
17-18 ∼συν∤τειμητῶν∽συν∤τιμητῶν
18 μέχρι γ|num:3| ❨(ἔτους)❩ἔτους ❨(δραχμῶν?)❩δραχμῶν ξη|num:68| , ∼ἄξια∽ἄξιαι δὲ πρὸς τὸ ❨(ἔτος)❩ἔτος
1 m4 σμ|num:240|
2 σιγ|num:213|
3 ❨ἄλ(λαι)❩ἄλλαι ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ κζ|num:27|
4 ❨ἀριθ(μητικοῦ)❩ἀριθμητικοῦ ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ν|num:50|
5 ❨ν(αυβίου)❩ναυβίου ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ κ|num:20| ❨(ὀβολοὶ)❩ὀβολοὶ ιζ|num:17|
6 ❨(γίνονται)❩γίνονται ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ φνβ|num:552| ❨(τριώβολον)❩|num:3|τριώβολον|num:3|
7 ❨(ὧν)❩ὧν ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ρ|num:100| ❨ἄλ(λαι)❩ἄλλαι ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ π|num:80|
8 ❨ἄλ(λαι)❩ἄλλαι ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ξ|num:60| ❨ἄλ(λαι)❩ἄλλαι ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ π̣|num:80|π|num:80|
9 ❨(γίνονται)❩γίνονται ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ τξη|num:368|
19 τῆς τοῦ ὑ[πολόγου]ὑπολόγου [∼τειμῆς∽]τιμῆς [διὰ]διὰ [τὸ]τὸ [τοῖς]τοῖς [προτέροις]προτέροις
20 ἔτεσιν ἐν̣ἐν [χερσείᾳ]χερσείᾳ [γεγονέναι]γεγονέναι [,], [τῷ]τῷ [δὲ]δὲ [β|num:2|]β|num:2| [❨(ἔτει)❩]ἔτει
21 καὶ γ|num:3| ❨(ἔτει)❩ἔτει ❨ὁρισ[θ(ῆναι)]❩ὁρισθῆναι [τῶν]τῶν [δημοσίων]δημοσίων [εἰδῶν]εἰδῶν [καὶ]καὶ [δ|num:1/4_tick|]δ|num:1/4_tick| [❨μέρο(υς)❩]μέρους
22 ∼γεο∽❨(μετρίας)❩γεωμετρίας . S-7 ∼❨γίτ(ονες)❩∽γείτονες [νότου]νότου |gap:?| [καὶ]καὶ [ἐπὶ]ἐπὶ
23 τι μέρος |gap:?|
24 Κερκε̣ς̣|gap:?|Κερκες|gap:?|
25 λιβὸς |gap:1||gap:?|
26 ❨(ἔτους)❩ἔτους δ|num:4| Αὐτοκ̣ρ[άτορος]Αὐτοκράτορος [Καίσαρος]Καίσαρος [Τίτου]Τίτου [Αἰλίου]Αἰλίου
27 Ἁδριανοῦ Ἀ̣ν̣[τωνίνου]Ἀντωνίνου [Σεβαστοῦ]Σεβαστοῦ [Εὐσεβοῦς]Εὐσεβοῦς
28 Παχὼν ζ|num:7| .
29 m2 S-8 ❨(ἔτους)❩ἔτους ια|num:11| Αὐρηλ̣[ίου]Αὐρηλίου [Ἀντωνίνου]Ἀντωνίνου [Καίσαρος]Καίσαρος [τοῦ]τοῦ [κ̣υ̣ρ̣ί̣ο̣υ̣]κυρίου
30 m3 ἔτους ια̣|num:11|ια|num:11| |gap:?|
31 τοῦ κυρίο[υ]κυρίου |gap:?|
1 m5 ❨Θέ̣ρ̣(μιον)❩Θέρμιον ❨Σατα(βοῦτος)❩Σαταβοῦτος εἰς̣εἰς ❨Ἀθη̣ν̣(άριον)❩Ἀθηνάριον ❨Παγκ̣ρ̣ά̣(τους)❩Παγκράτους ❨κ(ατ)οί(κων)❩κατοίκων
2 ❨χα(λκοῦ)❩χαλκοῦ σ|num:200| .