Sematia

p.berl.leihg.1.6.xml

TM: 10215HGV: 10215Date: 166 – 167Place: Theadelphia (Arsinoites)

1 m1 S-1 γραφὴ ❨δημοσίω(ν)❩δημοσίων ζ|num:7| ❨(ἔτους)❩ἔτους
2 ❨πρεσβ(ύτεροι)❩πρεσβύτεροι ·
3 S-2 ❨Διόσκ(ορος)❩Διόσκορος ❨Ἥρωνο(ς)❩Ἥρωνος τοῦ ❨Διοσκ(όρου)❩Διοσκόρου
4 Θέων Νείλου
5 ❨Εἰρηναῖο(ς)❩Εἰρηναῖος ❨Πτολε(μαίου)❩Πτολεμαίου
6 Ἡρακλᾶς Χαιρᾶ
7 ❨Μύσθ(ης)❩Μύσθης Ἀπολλω(…)Ἀπολλω…
8 Ἀφροδ(…)Ἀφροδ… Ὡρίωνος
9 ❨Πανεσνε(ῦς)❩Πανεσνεῦς Ὥρου
10 Ἰσχυρίων Ἡρακλ(…)Ἡρακλ…
11 ❨Μύσθ(ης)❩Μύσθης ❨Ἥρωνο(ς)❩Ἥρωνος Π̣α̣ᾶ̣Παᾶ
12 Διδυ(…)Διδυ… ❨[Χ]ρ̣υσίπ(που)❩Χρυσίππου
13 Πετεε[ῦ]ς̣Πετεεῦς Ἥ̣ρωνοςἭρωνος
14 Φαῆσις Ὥρου
15 ❨ἀρχέφο̣δ̣(οι)❩ἀρχέφοδοι ·
16 S-3 ❨Ἀπύ̣γ̣χ(ις)❩Ἀπύγχις Κ̣αρᾶΚαρᾶ
17 |g:check| Πόσις Σαμβᾶ
18 Πό̣[σ]ι̣ςΠόσις Ἥ̣ρ̣ωνοςἭρωνος
19 ❨ἐπιτρέχ(οντες)❩ἐπιτρέχοντες ·
20 S-4 |g:check| ❨Διονύσιο(ς)❩Διονύσιος Σωτη(…)Σωτη…
21 |g:check| ❨Σαμβ(ᾶς)❩Σαμβᾶς ❨Σαβεινι(ανοῦ?)❩Σαβεινιανοῦ
22 |g:check| ❨Πτολε(αμῖος)❩Πτολεαμῖος ❨Ζωίλ(ου)❩Ζωίλου
23 |g:check| Πάπος ❨Ἀραβ(ιανοῦ)❩Ἀραβιανοῦ
24 ❨νομοφύλ(ακες)❩νομοφύλακες ·
25 S-5 |g:check| Ἔρως ❨Ἔρωτο(ς)❩Ἔρωτος
26 ❨Σωκρά(της?)❩Σωκράτης ❨Ἀρτ̣ε(μιδώρου)❩Ἀρτεμιδώρου
27 Δε̣ῖοςΔεῖος Ὤσεως
28 ❨νυκτοφύλ(ακες)❩νυκτοφύλακες ·
29 S-6 Θέων Λιβά̣ν̣ο̣υΛιβάνου
30 〚|gap:4||gap:1|〛|gap:4||gap:1| 〚❨Πεε̣ῦτ(ος)❩〛Πεεῦτος
31 〚❨Μύσθ(ης)❩〛Μύσθης 〚❨Ὀννώ(φρεως)❩〛Ὀννώφρεως
32 Ἰσᾶς Δίοσκόρου
33,ms αβ̣αβ
33 |g:check| ❨Κρονίω(ν)❩Κρονίων Ἀφροδ(…)Ἀφροδ…
34 Ἀφροδ(…)Ἀφροδ… ❨Σαταβοῦ̣τ̣(ος)❩Σαταβοῦτος
35 Ὀρσεῦς ❨Ἡρακλο̣υί(ου)❩Ἡρακλουίου
36 |g:check| Παῆσις Σαμβᾶ
37 |g:check| ❨Μυ[σθα]ρ̣ίω(ν)❩Μυσθαρίων ❨Ἡρακλ(είδου)❩Ἡρακλείδου π̣α̣(…)πα…
38 Ὧρος Διδᾶ
39 ❨Διονύσιο(ς)❩Διονύσιος Τιμοκ(…)Τιμοκ…
40 Ἀκῆς ❨Πετεεῦτο(ς)❩Πετεεῦτος το̣ῦ̣τοῦ |gap:2|
41 |g:check| Σαμβᾶ̣ςΣαμβᾶς ❨Ἀπύγχ(εως)❩Ἀπύγχεως ❨Ἰοῦστ(ος)❩Ἰοῦστος
42 ❨Σαραπίω(ν)❩Σαραπίων ❨Μύσθ(ου)❩Μύσθου ❨πρό(γονος)❩πρόγονος ❨Νέω(νος)❩Νέωνος
43 Ὧρος ❨Ὀρσενούφεω(ς)❩Ὀρσενούφεως
44 ❨ἐπικ(αλούμενος)❩ἐπικαλούμενος ❨Ψ̣ενοβάστ(ις)❩Ψενοβάστις
45 |g:check| Πτολεμαῖ̣ο̣ςΠτολεμαῖος ❨Σαβε̣ί̣ν̣ο̣(υ)❩Σαβείνου
46 Παῆσις Ἀκοῦ
47 Ἥρ̣ων̣Ἥρων Ζωσίμου
48 ❨Ἀπύγχ[(ις)]❩Ἀπύγχις [Πε]τ̣εκᾶΠετεκᾶ
49 |g:check| Ἡρακλῆς [Π]α̣νᾶΠανᾶ
50 ❨φύλακ(ες)❩φύλακες ·
51 S-7 |g:check| Κοπρῆς ❨Ἥρωνο(ς)❩Ἥρωνος τοῦ ❨Διοσκ(όρου)❩Διοσκόρου
52 |g:check| ❨Ἰσίδω(ρος)❩Ἰσίδωρος ❨ἀπ(άτωρ)❩ἀπάτωρ ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Θερ(μῖτος)❩Θερμῖτος
53 Σαταβοῦς Παχόιτος
54 ❨ἐπικ(αλούμενος)❩ἐπικαλούμενος Παλεῦς
55 ❨Ἀμίνε̣ι̣ο̣(ς)❩Ἀμίνειος ❨Ζ̣ω̣σί(μου)❩Ζωσίμου
56 ❨Κ[ά]στω(ρ)❩Κάστωρ Πτολλᾶ ❨ἐπικαλ(ούμενος)❩ἐπικαλούμενος
57 Χα̣σκᾶςΧασκᾶς
58 Ἀκοῦς Ἀκοῦ ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Ταῶτο[ς]Ταῶτος
59 ❨Πνεφε̣ρ̣ῶ(ς)❩Πνεφερῶς νεώτερος ❨Ἀπύγχ(εως)❩Ἀπύγχεως
60 ❨Ἀλβ̣ά̣τ̣ειο̣(ς)❩Ἀλβάτειος ❨ἀπ(άτωρ)❩ἀπάτωρ ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Ταῦρις
61 Ἐκῦσις Σίφωνος
62 Ἥρων Τιμοκ(…)Τιμοκ…
63 Πετεεῦς Ε̣ἰ̣σᾶΕἰσᾶ ❨ἐπικ(αλούμενος)❩ἐπικαλούμενος τοῦ
64 ⋰Ἰ⋱βώιτο̣ςἸβώιτος
65 Διδυ(…)Διδυ… ❨Ἥρωνο(ς)❩Ἥρωνος ❨ἐπ(ικαλούμενος)❩ἐπικαλούμενος Ἀντήους
66 ❨πεδιοφύλ(ακες)❩πεδιοφύλακες ·
67 S-8 Ὀρσενο̣ῦ̣φ̣ι̣ς̣Ὀρσενοῦφις ❨(Ὀρσενούφεως)❩Ὀρσενούφεως ❨ἐ̣π̣ι̣κ̣(αλούμενος)❩ἐπικαλούμενος Τ̣|gap:2||gap:?|Τ|gap:2||gap:?|
68 |g:check| ❨Σαραπίω(ν)❩Σαραπίων Διονυσίου
69 |g:check| Σαραπίων Ἀπολλω(…)Ἀπολλω…
70 |g:check| Ἡρακλ(…)Ἡρακλ… Ἀθηνίωνο[ς]Ἀθηνίωνος
71 Ὀρσεῦς Σαμβᾶ
72 Ἀνουβ(…)Ἀνουβ… Μυνίου
73 |g:check| Αὐνῆς Πτολεμαίου
74 ❨Ἀπολλ[ώ(νιος)]❩Ἀπολλώνιος Ἰ[σι]δώρουἸσιδώρου
75 Ὀρσεκᾶς ❨Ἀφροδ(ισίου)❩Ἀφροδισίου
76 Θέων Ποσιδωνίου
77 Ἀκκούεις Μ̣ε̣λ̣|gap:?|Μελ|gap:?|
78,ms ❨μαγδω(λοφύλακες)❩μαγδωλοφύλακες ·
78 S-9 ❨Ἁρφαῆ(σις)❩Ἁρφαῆσις Καρᾶ
79 Ἥρων Ἰσχυρί̣[ωνος]Ἰσχυρίωνος
80 ❨εἰρηνοφύλ(ακες)❩εἰρηνοφύλακες ·
81 S-10 Ἥρων Ὡρίω̣[νος]Ὡρίωνος
82 |g:check| Ε̣|gap:3|τ|gap:4||gap:2|ητ(…)Ε|gap:3|τ|gap:4||gap:2|ητ…
83 ❨Καῆτ(ις)❩Καῆτις Ἥρων̣οςἭρωνος
84 Ἑρμῆς Ἡρακλ(…)Ἡρακλ…