Sematia

p.berl.leihg.1.14.xml

TM: 10194HGV: 10194Date: 138 – 180Place: Theadelphia? (Arsinoites)

1 m1 S-1 |gap:8| [Ζ]ω⋰ί⋱λουΖωίλου ❨κατ̣οικ(ικῆς)❩κατοικικῆς ❨ἀν(ὰ)❩ἀνὰ ❨(πυροῦ)❩πυροῦ α|num:1| ❨(ἄρουραι)❩ἄρουραι β|num:2| . S-2 ❨(γίνονται)❩γίνονται τῆς ❨σφρα(γῖδος)❩σφραγῖδος ❨(ἄρουραι)❩ἄρουραι πϛ|num:86| δ|num:1/4_tick| η|num:1/8_tick| .
2 S-3 [❨γεί(τονες)❩]γείτονες [ἀπηλ]ι̣ώτουἀπηλιώτου διῶρυξ , ❨βο(ρρᾶ)❩βορρᾶ ❨συνορί(α)❩συνορία Ἀργε̣άδοςἈργεάδος
3 [ἀνὰ]ἀνὰ [μέσον]μέσον ὄ̣ντοςὄντος ❨ὑδρ̣α(γωγοῦ)❩ὑδραγωγοῦ , λιβὸς ∼❨προιση̣γ̣(μένη)❩∽προεισηγμένη ❨σφρα(γὶς)❩σφραγὶς μα|num:41| .
4 S-4 ❨ἐπ(ισκέψεως)❩ἐπισκέψεως ·
5 S-5 |gap:?| ⸌ι|num:10|⸍ι|num:10| ⸌𐅸|num:3/4|⸍𐅸|num:3/4| ⸌λβ|num:1/32_tick|⸍λβ|num:1/32_tick| ⸜|gap:1|⸝|gap:1| ❨ὁ(μοίως)❩ὁμοίως . S-6 ❨(γίνονται)❩γίνονται |gap:4| ❨ἀβρόχ(ου)❩ἀβρόχου αἱ ❨π(ροκείμεναι)❩προκείμεναι .
6 S-7 [με|num:45|]με|num:45| [❨σφρα(γῖδος)❩]σφραγῖδος [ἀπηλ]ιώτουἀπηλιώτου ❨ἐχό(μεναι)❩ἐχόμεναι ἀνὰ μέσον ❨οὔσ(ης)❩οὔσης ❨διώ(ρυχος)❩διώρυχος
7 |gap:9||gap:1|ο̣ς|gap:9||gap:1|ος το̣ῦ̣τοῦ κα̣ὶκαὶ Νινν̣ᾶτ̣ος̣Νιννᾶτος τοῦ Ἀπολλω<ν>ίουἈπολλωνίου
8 [❨Σωσικ(οσμίου)❩]Σωσικοσμίου [τοῦ]τοῦ [καὶ]καὶ ❨Ἀ̣λθ(αιέως)❩Ἀλθαιέως ❨κατοικ(ικῆς)❩κατοικικῆς ❨ἀν(ὰ)❩ἀνὰ ❨(πυροῦ)❩πυροῦ α|num:1| ❨(ἄρουραι)❩ἄρουραι ιδ|num:14| ιϛ|num:1/16_tick|
9 |gap:10||gap:1| τῆς Ἰσιδώρου καὶ ❨Σαραπίω̣ν̣ο̣(ς)❩Σαραπίωνος τοῦ
10 |gap:10|ς̣|gap:10|ς ❨κατοικ(ικῆς)❩κατοικικῆς ❨(ἄρουραι)❩ἄρουραι ε|num:5| δ|num:1/4_tick| η|num:1/8_tick| ιϛ|num:1/16_tick| , ἐξ ὧν ❨γενη(μάτων)❩γενημάτων
11 [ἐπʼ]ἐπʼ [❨ὀνό(ματος)❩]ὀνόματος |gap:5|❨|gap:?|ωνο(ς)❩|gap:5||gap:?|ωνος ❨Ζήνων̣ο(ς)❩Ζήνωνος ❨(ἥμισυ)❩ἥμισυ ❨μέρο(ς)❩μέρος τῶν ❨προκ(ειμένων)❩προκειμένων .
12 S-8 |gap:10| [ο]υου ❨Σωτηρίχο(υ)❩Σωτηρίχου ❨Εἰρηνοφυλ(ακείου)❩Εἰρηνοφυλακείου τοῦ καὶ ❨Ἀλθ(αιέως)❩Ἀλθαιέως
13 |gap:11| ❨Ἡρω⋰ί⋱δο(ς)❩Ἡρωίδος τῆς ❨Ἰσιδώρο(υ)❩Ἰσιδώρου ❨κ(ατ)οι(κικῆς)❩κατοικικῆς ❨(ἄρουραι)❩ἄρουραι ϛ|num:6| 𐅵|num:1/2| ,
14 [❨ἐπιβολ(ῆς)❩]ἐπιβολῆς [❨ἀν(ὰ)❩]ἀνὰ ❨(πυροῦ)❩πυροῦ δ|num:4| ❨(πέμπτον)❩πέμπτον ❨(ἀρτάβης)❩ἀρτάβης 𐅸|num:3/4| ξδ|num:1/64_tick| .
15 S-9 |gap:12| τῆς ❨Φιλίπ(που)❩Φιλίππου ❨κ(ατ)οι(κικῆς)❩κατοικικῆς ❨ἀν(ὰ)❩ἀνὰ ❨(πυροῦ)❩πυροῦ α|num:1| κ⸢οι⸣{κοι} ❨(ἄρουραι)❩ἄρουραι β|num:2| 𐅵|num:1/2| ,
16 |gap:?| [ἐξ]ἐξ ὧ̣νὧν ❨γενη(μάτων)❩γενημάτων ἐπʼ ❨ὀνό(ματος)❩ὀνόματος ❨Φιλίπ(που)❩Φιλίππου ❨Ἀφρο̣δ(ισίου)❩Ἀφροδισίου ❨(ἄρουρα)❩ἄρουρα α|num:1| 𐅵|num:1/2| .
17 S-10 |gap:13| Φιλίππου ❨κ(ατ)οι(κικῆς)❩κατοικικῆς ❨ἀν(ὰ)❩ἀνὰ ❨(πυροῦ)❩πυροῦ α|num:1| ❨(ἄρουρα)❩ἄρουρα α|num:1| δ|num:1/4_tick| .
18 S-11 |gap:13||gap:1|του Σεύθου καὶ Ἥρωνος καὶ
19 |gap:13| ❨|gap:?|ή̣σιο(ς)❩|gap:?|ήσιος ❨ἀμφοτ(έρων)❩ἀμφοτέρων Πάπ̣ουΠάπου ❨ἀν(ὰ)❩ἀνὰ ❨(πυροῦ)❩πυροῦ α|num:1| ❨κ(ατ)οι(κικῆς)❩κατοικικῆς ❨(ἄρουραι)❩ἄρουραι ια|num:11| 𐅵|num:1/2| .
20 S-12 |gap:13|ου τοῦ ❨Χαιρή(μονος)❩Χαιρήμονος ❨ἀν(ὰ)❩ἀνὰ ❨(πυροῦ)❩πυροῦ α|num:1| ❨κ(ατ)οι(κικῆς)❩κατοικικῆς ❨(ἄρουραι)❩ἄρουραι δ|num:4| 𐅸|num:3/4| .
21 S-13 |gap:?| [ἐξ]ἐξ ὧν ❨γενη(μάτων)❩γενημάτων ἐπʼ ❨ὀ(νόματος)❩ὀνόματος ❨Χαιρή(μονος)❩Χαιρήμονος υ⋰ἱ⋱οῦυἱοῦ ❨(τέταρτον)❩τέταρτον μέρος
22 |gap:?| [καὶ]καὶ [ἐπʼ]ἐπʼ ❨ὀνό(ματος)❩ὀνόματος ❨Ζωίλ(ου)❩Ζωίλου ❨ἑτέρο(υ)❩ἑτέρου ❨υ⋰ἱ⋱ο(ῦ)❩υἱοῦ ❨(τέταρτον)❩τέταρτον μέρος .
23 S-14 |gap:?| ❨[Θερμου]θ̣αρίο(υ)❩Θερμουθαρίου τῆς <καὶ>καὶ ❨Πλουταρχίδο(ς)❩Πλουταρχίδος ❨Πτολε(μαίου)❩Πτολεμαίου
24 |gap:?| ❨[κατο]ι̣κ(ικῆς)❩κατοικικῆς ὁμοίως ❨(ἄρουραι)❩ἄρουραι θ|num:9| 𐅵|num:1/2| .
25 S-15 |gap:8| ❨[κ]ρά(τους)❩κράτους ❨Σωτηρ̣ίχο(υ)❩Σωτηρίχου ❨ἀν(ὰ)❩ἀνὰ ❨(πυροῦ)❩πυροῦ α|num:1| ❨(ἄρουρα)❩ἄρουρα α|num:1| δ|num:1/4_tick| .
26 S-16 Πάπ̣ο̣υ̣Πάπου τοῦ Σωτηρίχου ❨ἀν(ὰ)❩ἀνὰ ❨(πυροῦ)❩πυροῦ α|num:1| ❨κατοικ(ικῆς)❩κατοικικῆς ❨(ἄρουραι)❩ἄρουραι β|num:2| 𐅵|num:1/2| . S-17 Ἀμῆ[τος]Ἀμῆτος
27 Ἀπολλωνίου ❨κατοικ(ικῆς)❩κατοικικῆς ❨ἀν(ὰ)❩ἀνὰ ❨(πυροῦ)❩πυροῦ α|num:1| ❨(ἄρουραι)❩ἄρουραι ι|num:10| . S-18 Ἰσιδώρας τ̣[ῆς]τῆς
28 Διδύμου ❨ἀν(ὰ)❩ἀνὰ ❨(πυροῦ)❩πυροῦ α|num:1| ❨κ(ατ)οι(κικῆς)❩κατοικικῆς ❨(ἄρουραι)❩ἄρουραι ε|num:5| , ❨ἐπιβολ(ῆς)❩ἐπιβολῆς ❨ἀν(ὰ)❩ἀνὰ ❨(πυροῦ)❩πυροῦ δ|num:4| ❨(πέμπτον)❩πέμπτον ❨(ἀρούρης)❩ἀρούρης δ|num:1/4_tick| λβ|num:1/32_tick| .
29 S-19 Ζω⋰ί⋱δοςΖωίδος τῆς ❨Ἡρακλείδο(υ)❩Ἡρακλείδου ❨ἀν(ὰ)❩ἀνὰ ❨(πυροῦ)❩πυροῦ α|num:1| ❨κ(ατ)οι(κικῆς)❩κατοικικῆς ❨(ἄρουραι)❩ἄρουραι ϛ|num:6| λβ|num:1/32_tick|
30 Χράτης Φιλίππου ❨κατο̣ικ(ικῆς)❩κατοικικῆς ❨ἀν(ὰ)❩ἀνὰ ❨(πυροῦ)❩πυροῦ α|num:1| ❨(ἄρουραι)❩ἄρουραι ι|num:10| ξδ|num:1/64_tick| .
31 S-20 Παποντῶτος Ὀρσέως ❨κ(ατ)οι(κικῆς)❩κατοικικῆς ❨ἀν(ὰ)❩ἀνὰ ❨(πυροῦ)❩πυροῦ α|num:1| ❨(ἄρουραι)❩ἄρουραι ι|num:10| ξδ|num:1/64_tick| ,
32 ❨ἐπιβολ(ῆς)❩ἐπιβολῆς ❨ἀν(ὰ)❩ἀνὰ ❨(πυροῦ)❩πυροῦ δ|num:4| ❨(πέμπτον)❩πέμπτον ❨(ἀρούρης)❩ἀρούρης δ|num:1/4_tick| ξδ|num:1/64_tick| . S-21 Εὐδαιμον⋰ί⋱δοςΕὐδαιμονίδος
33 τῆς Ὡ̣ρ̣ίωνοςὩρίωνος ❨κατοικ(ικῆς)❩κατοικικῆς ❨(ἄρουραι)❩ἄρουραι β|num:2| 𐅵|num:1/2| . S-22 ❨(γίνονται)❩γίνονται τῆς ❨σφρα(γῖδος)❩σφραγῖδος ❨(ἄρουραι)❩ἄρουραι ρϛ|num:106| 𐅸|num:3/4| [η|num:1/8_tick|]η|num:1/8_tick| [λβ|num:1/32_tick|]λβ|num:1/32_tick| .
34 S-23 ∼❨γί(τονες)❩∽γείτονες ❨νό(του)❩νότου πεδιακὴ ❨ὁδό(ς)❩ὁδός , ❨βο(ρρᾶ)❩βορρᾶ ❨συνορί(α)❩συνορία Ἀργεάδος ἀνὰ̣ἀνὰ [❨(μέσον)❩]μέσον
35 ❨οὔσ(ης)❩οὔσης ❨διώ(ρυχος)❩διώρυχος , ❨ἀπηλ(ιώτου)❩ἀπηλιώτου ἑξῆς ⸢❨βα(σιλικὴ)❩⸣βασιλικὴ ⸢γ̣ῆ⸣γῆ ∼❨ἰσαγό(μενα)❩∽εἰσαγόμενα ἀνὰ μέσον ὄντ[ος]ὄντος
36 ὑδραγωγοῦ , λιβὸς ❨διῶ(ρυξ)❩διῶρυξ . S-24 ❨ἐπ(ισκέψεως)❩ἐπισκέψεως ❨νό(του)❩νότου ·
37 S-25 ι|num:10| 𐅵|num:1/2| ⸌ι|num:10|⸍ι|num:10| ⸌⸌⸜❨ὁ(μοίως)❩⸝⸍⸍ὁμοίως ⸌⸌❨ὁ(μοίως)❩⸍⸍ὁμοίως ⸌⸌·⸍⸍· S-26 ⸌⸌❨(γίνονται)❩⸍⸍γίνονται ⸌⸌ρε|num:105|⸍⸍ρε|num:105| ⸌⸌.⸍⸍.
38 S-27 ⸌⸍ ⸌⸌❨βο(ρρᾶ)❩⸍⸍βορρᾶ ⸌⸌❨ἐχο(μένη)❩⸍⸍ἐχομένη ⸌⸌∼❨ἰσβαί(νουσα)❩∽⸍⸍εἰσβαίνουσα ⸌⸌α|num:1|⸍⸍α|num:1| ⸌⸌𐅸|num:3/4|⸍⸍𐅸|num:3/4| ⸌⸌η|num:1/8_tick|⸍⸍η|num:1/8_tick| ⸌⸌λβ|num:1/32_tick|⸍⸍λβ|num:1/32_tick| ⸌α|num:1|⸍α|num:1| ⸜❨ὁ(μοίως)❩⸝ὁμοίως ❨ὁ(μοίως)❩ὁμοίως S-28 ❨(γίνεται)❩γίνεται α|num:1| 𐅸|num:3/4| η|num:1/8_tick| λβ|num:1/32_tick| .
39 S-29 ❨(γίνονται)❩γίνονται τῆς ❨σφρα(γῖδος)❩σφραγῖδος ❨ἀβρόχ(ου)❩ἀβρόχου αἱ ❨προκ(είμεναι)❩προκείμεναι .
40 S-30 μϛ|num:46| ❨σφρα(γῖδος)❩σφραγῖδος ❨ἀπηλιώτο(υ)❩ἀπηλιώτου ❨ἐχό(μεναι)❩ἐχόμεναι ἀνὰ μέσον ὄντος ❨ὑδρα(γωγοῦ)❩ὑδραγωγοῦ |gap:3|
41 ❨βα(σιλικῆς?)❩βασιλικῆς ❨γ̣ῆ(ς?)❩γῆς ὡς ❨ἐπ(εσκέφθησαν)❩ἐπεσκέφθησαν ❨(ἄρουραι)❩ἄρουραι ξθ|num:69| δ|num:1/4_tick| η|num:1/8_tick| ξδ|num:1/64_tick| διὰ ❨γεωργο(ῦ)❩γεωργοῦ Πανεσν[έως]Πανεσνέως
42 Πνεφερῶτος καὶ Πνεφερῶτος Μάρωνο[ς]Μάρωνος [καὶ]καὶ
43 Ὀννώφρεως Ὀρσενούφεως καὶ Πετεμῶν̣[τος]Πετεμῶντος
44 Μύσθου καὶ Διδύμου ❨Πτολεμαίο(υ)❩Πτολεμαίου καὶ ❨μετόχ(ων)❩μετόχων ἄ[λλων]ἄλλων .
45 S-31 καὶ ἐξ ❨ἐπ(ισκέψεως)❩ἐπισκέψεως ❨ὑπολ(όγου)❩ὑπολόγου φανεῖσαι δύνασθαι 〚δυν〛δυν διὰ γεω[ργῶν]γεωργῶν
46 ❨δια̣τ̣αγῆ(ναι)❩διαταγῆναι καὶ̣καὶ ❨μισθ(ωθῆναι)❩μισθωθῆναι ❨ἀν(ὰ)❩ἀνὰ ❨(πυροῦ)❩πυροῦ δ|num:4| ❨(πέμπτον)❩πέμπτον ❨(ἄρουρα)❩ἄρουρα α|num:1| δ|num:1/4_tick| η|num:1/8_tick| λβ|num:1/32_tick| , ❨ἀν(ὰ)❩ἀνὰ ❨(πυροῦ)❩πυροῦ β|num:2| 𐅵|num:1/2| [❨(ἀρούρης)❩]ἀρούρης [η|num:1/8_tick|]η|num:1/8_tick| [ιϛ|num:1/16_tick|]ιϛ|num:1/16_tick| ·
47 S-32 ❨(γίνεται)❩γίνεται ❨(ἄρουρα)❩ἄρουρα α|num:1| 𐅵|num:1/2| ιϛ|num:1/16_tick| λβ|num:1/32_tick| . S-33 ❨(γίνονται)❩γίνονται τῆς ❨σφρα(γῖδος)❩σφραγῖδος ❨(ἄρουραι)❩ἄρουραι ο|num:70| 𐅸|num:3/4| η|num:1/8_tick| ιϛ|num:1/16_tick| λβ|num:1/32_tick| ξδ|num:1/64_tick| . S-34 ∼❨γί(τονες)❩∽γείτονες ❨νό(του)❩νότου πεδια[κὴ]πεδιακὴ [❨ὁδό(ς)❩]ὁδός ,
48 ❨βο(ρρᾶ)❩βορρᾶ ❨συνορί(α)❩συνορία ❨Ἀργεάδο(ς)❩Ἀργεάδος ἀνὰ ❨(μέσον)❩μέσον ❨οὔσ(ης)❩οὔσης ❨διώ(ρυχος)❩διώρυχος , ❨ἀπηλ(ιώτου)❩ἀπηλιώτου ∼❨προι̣[σηγ(μένα)]❩∽προεισηγμένα [καὶ]καὶ
49 ἑξῆς ∼❨ἰσαγό(μενα)❩∽εἰσαγόμενα ἀνὰ ❨μέσο(ν)❩μέσον ❨ὄντο(ς)❩ὄντος ❨ὑ̣δρα(γωγοῦ)❩ὑδραγωγοῦ , ❨λιβὸ(ς)❩λιβὸς ❨ἰ̣διω[τ(ικὰ)]❩ἰδιωτικὰ [❨ἐδά(φη)❩]ἐδάφη
50 ∼❨προισηγ(μένα)❩∽προεισηγμένα .
51 S-35 ❨ἐπ(ισκέψεως)❩ἐπισκέψεως ❨ἀ(πὸ)❩ἀπὸ ❨νό(του)❩νότου