Sematia

p.berl.leihg.1.11.xml

TM: 10191HGV: 10191Date: 168 – 168Place: Theadelphia (Arsinoites)

1 m1 S-1 Φωκίωνι ❨στρα(τηγῷ)❩στρατηγῷ ❨Ἀρσι(νοΐτου)❩Ἀρσινοΐτου ❨Θεμίστ(ου)❩Θεμίστου
2 καὶ ❨Πολέμωνο̣(ς)❩Πολέμωνος μερίδων
3 παρὰ Ἥρωνος̣Ἥρωνος καὶ ❨μετόχ(ων)❩μετόχων
4 ❨σιτολόγ(ων)❩σιτολόγων κώμης ❨Θεαδελ(φείας)❩Θεαδελφείας .
5 S-2 ἐμετρήθησαν τῶν ἀπὸ θ|num:9|
6 ἕως ιδ|num:14| τοῦ ὄντος μηνὸς
7 Με̣σορὴΜεσορὴ τοῦ ἐνεστῶτος η|num:8| ❨(ἔτους)❩ἔτους
8 Ἀντωνίνου καὶ Οὐήρου τῶν κυρίων
9 Σεβ̣[ασ]τῶνΣεβαστῶν Ἀρμενιακῶν
10 Μηδικῶν Παρθικῶν
11 Μεγίστων ἀπὸ ❨γενή(ματος)❩γενήματος τοῦ αὐτοῦ
12 ἔτους πυροῦ ἀρτάβα̣ςἀρτάβας
12-13 ὀκ̣τακο∤σίαςὀκτακο∤σίας
13 πεντήκοντα ἑπτὰ τέταρτο̣ν̣τέταρτον ,
14 κριθῆς ἀρτάβας εἴκοσι τέσσαρας
15 ∼ὄγδον∽ὄγδοον , φακοῦ ❨ἀρτά(βας)❩ἀρτάβας ὀγδοή̣κ̣ονταὀγδοήκοντα
16 τρεῖς τέταρτον κδ|num:1/24_tick| · S-3 ❨(γίνονται)❩γίνονται ❨(πυροῦ)❩πυροῦ <❨(ἀρτάβαι)❩>ἀρτάβαι ων̣ζ|num:857|ωνζ|num:857| δ|num:1/4_tick| ,
17 κριθῆς ❨(ἀρτάβαι)❩ἀρτάβαι κδ|num:24| η|num:1/8_tick| , ❨φακο(ῦ)❩φακοῦ ❨(ἀρτάβαι)❩ἀρτάβαι πγ̣|num:83|πγ|num:83| δ|num:1/4_tick| κδ|num:1/24_tick| ·
18 S-4 ὧν
19 ❨Θεαδελ(φείας)❩Θεαδελφείας ❨δη(μοσίων)❩δημοσίων ❨(πυροῦ)❩πυροῦ υνα|num:451| ϛ|num:1/6_tick| , ❨κριθ̣(ῆς)❩κριθῆς ❨(ἀρτάβη)❩ἀρτάβη α|num:1| η|num:1/8_tick| ,
20 καὶ̣καὶ διὰ ❨κ̣λ̣[ηρού]χ̣(ων)❩κληρούχων ❨(πυροῦ)❩πυροῦ τ̣ϙ̣δ|num:394|τϙδ|num:394| 𐅵|num:1/2| γ|num:1/3_tick|
21 |gap:?_lines|