Sematia

p.berl.brash.19.xml

TM: 36260HGV: 36260Date: 501 – 600Place: unbekannt

1 m1 S-1 |gap:?|α̣γαθῷ|gap:?|αγαθῷ δεσπότῃ καὶ φιλανθρωπευεργέτ̣[ῃ]φιλανθρωπευεργέτῃ |gap:?|
2 |gap:?||gap:1|ον ∼φιλ[ο]πτωχωτάταν∽φιλοπτωχοτάτην μεγαλοπρ[επ]μεγαλοπρεπ |gap:?|
3 |gap:?| Δωροθέῳ ἐμῷ γεούχῳ |gap:?|
4 |gap:?|κ̣ο̣ς̣|gap:2||gap:?|κος|gap:2| λαμπροῦ ὑμῶ[ν]ὑμῶν |gap:?|
5 |gap:?|σ̣ο̣ι̣ω̣|gap:?|σοιω φυλάττοι τὴν ὑ̣μ̣[ε]τέρα[ν]ὑμετέραν |gap:?|
6 |gap:?| [λ]α̣μροτάτωνλαμροτάτων καὶ τριποθ[ήτ]ωντριποθήτων α|gap:1||gap:?||gap:1|ης|gap:?|
7 |gap:?| [μ]έλιτοςμέλιτος γλυκίων ῥέεν αὐδὴ ἐπὶ μήκι[στον]μήκιστον [χρόνον]χρόνον |gap:?|
8 |gap:?|αν ἀναθάλλουσαν τυχεῖν ὅσων ἐρᾶτε α|gap:?|
9 |gap:?| [τ]ρόποιςτρόποις καὶ καιροῖς · S-2 εἰς τί μὴν οὖν δέσπο[τα]δέσποτα |gap:?|
10 |gap:?|μενον καὶ παναγαθοσύνης ἔργον τῆς η|gap:?|
11 |gap:?|ου μεγάλης τοῦ δεσπότου ❨θ(εο)ῦ❩θεοῦ καὶ παμβα[σιλέως]παμβασιλέως |gap:?|
12 |gap:?||gap:1| ∼χειραν∽χεῖρα ὄρεξαί μοι δικαιοσύνης καὶ εὐλ[αβοῦ]εὐλαβοῦ |gap:?|
13 |gap:?| [τυγχ]άνωτυγχάνω κακούμενος μετὰ τῶν δούλων ὑμ[ῶν]ὑμῶν |gap:?|
14 |gap:?|ων ἀνακείμενος τυγχάνω δυσεντερικὰ σπ[άσματα]σπάσματα |gap:?|
15 |gap:?| [ἀ]λγηδόναςἀλγηδόνας ἀσηχής · S-3 διόλου ὑπάρχων μαλι|gap:?|
16 |gap:?| [μετὰ]μετὰ τῶν νηπίων τέκνων ἐφʼ ὅτι ἄπρακ[τος]ἄπρακτος |gap:?|
17 |gap:?||gap:1|ικὸς ἐκ χειρῶν ∼ἀπραγείας∽ἀπραγίας ἵνα ❨θ(εὸ)ς❩θεὸς ἀντ|gap:?|
18 |gap:?|σ̣τήσω|gap:?|στήσω ὑμῖν διὰ παντὸς ἐν πολλοῖς δὲ κα[ιροῖς]καιροῖς |gap:?|
19 |gap:?|ου |g:stauros|