Sematia

p.bas.19.xml

TM: 36232HGV: 36232Date: 501 – 700Place: unbekannt

1 m1 S-1 |g:stauros| τῷ θεοφιλε̣στάτῳθεοφιλεστάτῳ Ἐπιφανίῳ |gap:4||gap:1||gap:1|ος σὺν ❨θ(ε)ῷ❩θεῷ ⸢|g:stauros|⸣|g:stauros| κώμης . S-2 ἐπέτρεψ[α]ἐπέτρεψα
2 τῇ ⋰ὑ⋱μετέρᾳὑμετέρᾳ θεοφιλίᾳ ἤτοι καὶ ᾔτησα αὐτὴν ὥστε ἀπὸ λιθοπλάκων̣λιθοπλάκων
3 ∼ποιῆσε∽ποιῆσαι τὸ ὁ[σ]πι̣[τι]νὁσπιτιν σ̣ουσου , <ὃ> ἐμισθώσω ❨κ(αὶ)❩καὶ τέκ̣τοναςτέκτονας ∼βαλῖν∽βαλεῖν ❨κ(αὶ)❩καὶ ∼ποιῆσε∽ποιῆσαι ∼αὐτο∽αὐτῷ
4 γενέ̣σθαιγενέσθαι κ̣α̣ὶ̣καὶ ∼μα̣γιρῖον∽μαγειρεῖον ἔσω εἰς τὴν α̣ὐλὴναὐλὴν καὶ ∼βαλῖν∽βαλεῖν σε λίθους καὶ
4-5 κο∤νίας
5 καὶ ∼πισσώ̣μ̣ενα∽πησσόμενα καὶ ξύλα ∼ἀγόρασε∽ἀγόρασαι καὶ ἁ̣πλῶςἁπλῶς ∼ἰπῖν∽εἰπεῖν πάντα ∼φιλοκεσε∽φιλοκαλέσαι
6 ∼ἐξερέτως∽ἐξαιρέτως δὲ καὶ̣καὶ τ̣ὸ̣τὸ μέγαν προάστιον ἐμοῦ καταλογιζομένου
7 πάντα τὰ δαπανήματα τὰ παρά σου γινόμενα εἰς πλήρης
8 καὶ συστάσεως γινομένης ἤγουν πίστεως εἰς πλήρης σοι πάντα
9 ∼καταλογίζομε∽καταλογίζομαι μετὰ εὐχαριστίας . S-3 ἐγράφη μηνὶ |gap:?| |g:mid-punctus| ηιε̣ηιε |g:stauros| .