Sematia

p.bad.6.169.xml

TM: 15148HGV: 15148Date: 132 – 133Place: Tebtynis (Arsinoites)

1 m1 S-1 |gap:?| ❨[Ἀρ]σι(νοίτου)❩Ἀρσινοίτου ❨Πολ(έμωνος)❩Πολέμωνος μερίδος
2 [παρὰ]παρὰ Ἁρποχρατίονο[ς]Ἁρποχρατίονος τ̣οῦτοῦ Μαρεψήμεως τοῦ
3 [Μαρσισ]ούχουΜαρσισούχου , μητρὸς Θενπακήβκιος τῆς
4 |gap:5|σεως ἀπὸ ❨κώμ(ης)❩κώμης Τεβτύνεως ἱερέως
4-5 ἀπολυ∤[σίμου]ἀπολυ∤σίμου
5 [ἀ]πὸἀπὸ ἀνδρῶν πεντήκοντα λογίμου
6 [ἱεροῦ]ἱεροῦ [τ]οῦτοῦ ἐν τῇ ❨κώμ(ῃ)❩κώμῃ θεοῦ Σοκνεβτύνεως
7 [τοῦ]τοῦ [καὶ]καὶ Κρόνου καὶ Ἴσιδος καὶ Σαραπιάδος καὶ
8 [Ἁρπο]χράτουἉρποχράτου καὶ τῶν συννάων θεῶν
8-9 μεγίσ∤[τω]νμεγίσ∤των
9 . S-2 ∼ὑπάρχι∽ὑπάρχει μοι ἐν τῇ ❨κώμ(ῃ)❩κώμῃ οἰκία [καὶ]καὶ
9-10 [αἴθρι]∤[ο]ν̣αἴθρι∤ον
10 καὶ αὐλὴ ἐν ἀπογράφομαι εἰ̣ςεἰς τὴν [τοῦ]τοῦ
11 διελ̣[ηλυ]θότοςδιεληλυθότος ιϛ|num:16| ❨(ἔτους)❩ἔτους Ἁδριανοῦ Καίσαρος τοῦ κυρίου
12 κατʼ οἰκίαν ἀπογραφήν . S-3 εἰμὶ δὲ Ἁρποκρατίων |gap:1|
12-13 [ἱε]∤[ρ]ε̣ὺ̣ςἱε∤ρεὺς
13 ❨ἀ(πο)λ(ύσιμος)❩ἀπολύσιμος ❨(ἐτῶν)❩ἐτῶν ξϛ|num:66| ἄσημος καὶ τὴν γυναῖκ[α]γυναῖκα |gap:?|
14 |gap:?|μ̣ε̣τ̣ζ̣ηας̣|gap:?||gap:?|μετζηας|gap:?|
15 |gap:?_lines|