Sematia

p.bad.4.75a.xml

TM: 19334HGV: 19334Date: 133 – 133Place: Ankyron (Herakleopolites)

1 m1 S-1 Φιλονείκωι στρατηγῶι ❨Ἡ[ρακλεοπο(λίτου)]❩Ἡρακλεοπολίτου
2 παρὰ Πετεσούχου Πισοίθιος , μητρὸς
3 Θεναμεννέως τῶν ἀπὸ κώμης Ἀγκ[υρώνων]Ἀγκυρώνων .
4 S-2 ἀπογράφομαι πρὸς τὸ ιϛ|num:16| ❨(ἔτος)❩ἔτος Ἁ̣[δ]ρ̣ιανοῦἉδριανοῦ Κα̣[ίσαρος]Καίσαρος
5 τοῦ κυρ̣ίουκυρίου κατὰ τὰ κ̣[ε]λε̣[υσθέντα]κελευσθέντα [ὑπὸ]ὑπὸ [❨Φλ(αουίου)❩]Φλαουίου
6 Τιτιανοῦ τοῦ ❨κρ̣(ατίστου)❩κρατίστου ἡγεμόνος [εἰς]εἰς [τὸ]τὸ [ὑπάρχον]ὑπάρχον [μοι]μοι
7 ❨(ἥμισυ)❩ἥμισυ μέρος ❨οἰκί(ας)❩οἰκίας καὶ προνησί̣ουπρονησίου .
8 S-3 εἰμὶ δὲ ·
9 S-4 [ὁ] Πετ̣ε̣σ̣ο̣ῦχοςΠετεσοῦχος [❨(ἐτῶν)❩]ἐτῶν [κη|num:28|]κη|num:28| [,], [❨ἄση(μος)❩]ἄσημος ,
10 [γυνή]γυνή [μου]μου ❨Ταυσῖ(ρις)❩Ταυσῖρις Παρίτιος ❨(ἐτῶν)❩ἐτῶν κ|num:20| ,
11 Πνεφορῶς υἱὸς ἐπὶ ξένης ❨γεγ̣(ονὼς)❩γεγονὼς ❨(ἐτῶν)❩ἐτῶν γ̣|num:3|γ|num:3| ,
12 Θενφρ̣ωκῶςΘενφρωκῶς ❨Ψεναμο(ύνιος)❩Ψεναμούνιος Θεναμούν̣ιο̣[ς]Θεναμούνιος
13 ❨μητρὸ(ς)❩μητρὸς ❨Ταυσί(ριος)❩Ταυσίριος ❨(ἐτῶν)❩ἐτῶν ν|num:50|
14 |vac:?| ὑπάρχ[ε]ι̣ὑπάρχει δὲ τῇ Θεν̣φ̣[ρωκ](…)Θενφρωκ… [Ψεναμούνιος]Ψεναμούνιος
15 ἄλλα ❨μεσι(τευθέντα)❩μεσιτευθέντα ❨οἰκο(δομήματα)❩οἰκοδομήματα καὶ ὀμνύω [τὴν]τὴν [❨Αὐτοκρ(άτορος)❩]Αὐτοκράτορος
16 Καίσαρος Τραιανοῦ Ἁδριαν[οῦ]Ἁδριανοῦ
17 τύχην |gap:4||gap:1|πα|gap:2|ους
18 |gap:?_lines| |gap:?| [μ]ηδὲνμηδὲν διε̣[ψεῦσθαι]διεψεῦσθαι |gap:?|
19 |gap:?| μηδʼ ἄλλον εἰς ⸢❨τ(ὴν)❩⸣τὴν [ἀπογραφὴν]ἀπογραφὴν |gap:?|
20 |gap:?| [μη]δέναμηδένα ἄ̣[λλον?]ἄλλον |gap:?|