Sematia

p.bacch.8.xml

TM: 11177HGV: 11177Date: 186 – 186Place: Bakchias (Arsinoites)

1 m1 S-1 Ἀπολλωτᾷ ❨στρ(ατηγῷ)❩στρατηγῷ ❨Ἀρσι(νοίτου)❩Ἀρσινοίτου
2 ❨Ἡρακλ(είδου)❩Ἡρακλείδου μερίδος
3 παρὰ Πετεύρεως Πε̣τε̣[ύρεως]Πετεύρεως
4 τοῦ Μύσθου ❨πρεσβ(υτέρου)❩πρεσβυτέρου [ἱερέων]ἱερέων
5 Σοκνοβράσεως θεο[ῦ]θεοῦ
6 μεγάλου μεγάλου
7 κώμης Βακχιάδο[ς]Βακχιάδος [.].
8 S-2 κατεχώρισα τὴν γρα[φὴν]γραφὴν
9 ἱερέων καὶ χειρισμ[οῦ]χειρισμοῦ [τοῦ]τοῦ [❨προκ(ειμένου)❩]προκειμένου
10 ἱεροῦ τοῦ ἐνεστῶ[τος]ἐνεστῶτος [β|num:2|]|gap:1|β|num:2||gap:1| [❨(ἔτους)❩]ἔτους
11 Μάρκου Αὐρηλίο[υ]Αὐρηλίου [Κομμόδου]Κομμόδου
12 Ἀντ[ω]νείνουἈντωνείνου [Κ]αίσαροςΚαίσαρος . m2 S-3 [❨στρ(ατηγῷ)❩]στρατηγῷ [διʼ]διʼ
13 Ἁρποκ(…)Ἁρποκ… ❨βοηθ(οῦ)❩βοηθοῦ ❨κατεχ(ωρίσθη)❩κατεχωρίσθη .