Sematia

p.bacch.7.xml

TM: 15184HGV: 15184Date: 101 – 200Place: Bakchias? (Arsinoites)

1 m1 S-1 |gap:?||gap:4||gap:2||gap:?|
2 Ἑ̣ρμῆ̣ςἙρμῆς ξύλινος ∼π̣[ε]ρ̣ι̣κεχρυσομ̣έ̣[νος]∽περικεχρυσωμένος |gap:?| [ναὸς]ναὸς [ξύλινος]ξύλινος ∼[περικεχρυσομένος]∽περικεχρυσωμένος [πετάλοις]πετάλοις
3 ἐν ἐστιν κύων ξ̣ύ̣λ̣ινοςξύλινος ∼πε̣ρικεχ̣[ρυσομένος]∽περικεχρυσωμένος
4 |gap:?| [ναὸς]ναὸς [ξύλινος]ξύλινος
5 ∼περικεχρυσο̣μέ̣ν̣[ο]ς̣∽περικεχρυσωμένος πετά̣λοιςπετάλοις ἐν ἐ̣[στι]ἐστι |gap:?|
5-6 [περικεχρυσωμέ]∼[περικεχρυσομε]νον∽περικεχρυσωμέ∤νον
6 πε̣τάλοιςπετάλοις κ̣[αὶ]καὶ ἔχον φύ[λλα?]φύλλα |gap:?|
7 ως να̣ὸ̣ςναὸς ξ[ύ]λινοςξύλινος ∼περικεχρυσ̣[ομένος]∽περικεχρυσωμένος [πετάλοις]πετάλοις [ἐν]ἐν [ᾧ] [ἐστι]ἐστι |gap:?|
8 ∼[π]ε̣ρι̣[κ]ε̣χ̣ρ̣υσομέν̣ο̣ν̣∽περικεχρυσωμένον πετάλοις |gap:?| [ναὸς]ναὸς [ξύλινος]ξύλινος
8-9 ∼πε∤ρικε̣χρυσομέν̣ο̣ς̣∽πε∤ρικεχρυσωμένος
9 πετάλοις ἐ[ν]ἐν [ᾧ] [ἐστι]ἐστι |gap:?|∼[περικεχρυσομένος]∽|gap:?|περικεχρυσωμένος
9-10 [πε]∤τάλοι̣ςπε∤τάλοις
10 καὶ ἐ̣ν̣ἐν ἱ̣ε̣ρῷἱερῷ Ἀφροδ̣[ίτης]Ἀφροδίτης [ἐστι]ἐστι |gap:?| [ναὸς]ναὸς [ξύλινος]ξύλινος
10-11 ∼[περικεχρυ]∤σομένος∽περικεχρυ∤σωμένος
11 πε[τά]λοιςπετάλοις |gap:3||gap:4||gap:1||gap:?|
11-12 [περικεχρυ]∼[περικεχρυ]σομέ[ν]ον∽περικεχρυ∤σωμένον
12 π̣[ετά]λ̣[οις]πετάλοις |gap:6||gap:1| ικε|gap:1||gap:?|
12-13 [βα]∤σίδιον̣βα∤σίδιον
13 |gap:1||gap:?|