Sematia

p.aust.herr.8.xml

TM: 7914HGV: 7914Date: -159 – -159Place: Arsinoites

1 m1 S-1 ❨(ἔτους)❩ἔτους κβ|num:22| Ἐπεὶφ κη|num:28|
2 διὰ ⸢Ἑ̣⸣ρ̣μήνου̣Ἑρμήνου ❨τρο(φῖτις)❩τροφῖτις ❨ἀργυ(ρίου)❩ἀργυρίου ❨χρυ(σῶν)❩χρυσῶν κα|num:21|
3 ἣν ποιεῖται Πνεφερῶς
4 ὃς καὶ Δημήτριος
5 Ἑρμοδώ̣ρ̣ουἙρμοδώρου τοῦ καὶ Ἀφύγχιος
6 ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Θαήσιος τῆς καὶ
7 Ἀρσινόης ὡς ❨(ἐτῶν)❩ἐτῶν κε|num:25|
8 ❨εὐμε(γέθης)❩εὐμεγέθης ❨μελίχρ(ως)❩μελίχρως ❨μακροπρόσ(ωπος)❩μακροπρόσωπος
9 σύνοφρυς
10 Ταρμούθει Πετοσίριος
11 ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Τνεφερσῖτος
12 ὡς ❨(ἐτῶν)❩ἐτῶν κε|num:25| ❨εὐμε(γέθει)❩εὐμεγέθει ❨μελίχρ(ωτι)❩μελίχρωτι
13 ❨στρογγυ(λο)προσ(ώπῳ)❩στρογγυλοπροσώπῳ ❨οὐ(λὴ)❩οὐλὴ ὑπʼ ❨ὀφθαλ(μὸν)❩ὀφθαλμὸν
14 καὶ ἄλλη χείλει
15 καὶ ἄλλο ❨δε(ξιῷ?)❩δεξιῷ τοῦ
16 ❨αὐ(τοῦ)❩αὐτοῦ ❨χε(ίλεος)❩χείλεος
17 |g:large-parens| ❨(ἔτους)❩ἔτους κβ|num:22| Ἐπεὶφ{Ἐπεὶφ} λ|num:30|{λ|num:30|} Μεσορὴ α|num:1|
18 |g:large-parens| διʼ ❨Αὐφμῶ(τος)❩Αὐφμῶτος ❨τρο(φῖτις)❩τροφῖτις ❨ἀργυ(ρίου)❩ἀργυρίου ❨χρυ(σῶν)❩χρυσῶν κα|num:21|
19 |g:large-parens| ἣν ποιεῖται Ἑλληνο(…)Ἑλληνο…
20 |g:large-parens| Πτολεμαῖος ❨νε(ώτερος)❩νεώτερος Πτολεμαίου
21 |g:large-parens| ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Θεοδώρης
22 |g:large-parens| τῆς καὶ Νεφερσούχιος
23 |g:large-parens| ὡς ❨(ἐτῶν)❩ἐτῶν κε|num:25| ❨μέ(σος)❩μέσος ❨μελίχρ(ως)❩μελίχρως
24 |g:large-parens| ❨μακροπρόσ(ωπος)❩μακροπρόσωπος σύνοφρυς
25 Θαήσει
26 Γλαυ̣κ̣ί̣ουΓλαυκίου ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς
27 Τβώ̣κιοςΤβώκιος
28 ὡς ❨(ἐτῶν)❩ἐτῶν ιη|num:18|
29 μέσῃ ❨μελίχρ(ωτι)❩μελίχρωτι
30 ❨μακροπροσ(ώπῳ)❩μακροπροσώπῳ
31 ἐπικελεύει
32 ❨πα(τὴρ)❩πατὴρ Πτολεμαῖος
33 Σεύθου ❨(ἑβδομηκοντ)άρου(ρος)❩ἑβδομηκοντάρουρος
34 ὡς ❨(ἐτῶν)❩ἐτῶν ξ|num:60| ❨εὐμε(γέθης)❩εὐμεγέθης
35 ❨μελίχρ(ως)❩μελίχρως
36 ❨μα(κρο)πρόσ(ωπος)❩μακροπρόσωπος
37 ❨οὐ(λὴ)❩οὐλὴ |gap:2|
38 μ̣ε̣ς̣(…)μες…
39 κλα̣σ̣τ̣οςκλαστος
40 |gap:4||gap:3|ι̣|gap:4||gap:1||gap:4||gap:3|ι|gap:4||gap:1| τὸ ἐκφόριον τοῦ |gap:2| ❨(ἔτους)❩ἔτους
41 ἐ|gap:3| τοῦ Ἑστιε̣ίουἙστιείου κλήρ̣ουκλήρου