Sematia

p.aust.herr.20.xml

TM: 7927HGV: 7927Date: -160 – -158Place: Arsinoites

1 m1 S-1 [❨(ἔτους)❩]ἔτους [β|num:2|]|gap:1|β|num:2||gap:1| Ἐπεὶφ κα|num:21| διὰ [Νε]καύιοςΝεκαύιος
2 [❨τρο(φῖτις)❩]τροφῖτις ❨ἀργυ(ρίου)❩ἀργυρίου ❨χρυ(σῶν)❩χρυσῶν κα|num:21| ἣ[ν]ἣν [ποι]εῖταιποιεῖται
3 μ̣ετάβολοςμετάβολος Μ̣[αρρ]ῆςΜαρρῆς
4 Π̣ετοσίριοςΠετοσίριος ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Θ̣[ασῖ]τοςΘασῖτος
5 ὡς ❨(ἐτῶν)❩ἐτῶν κ[ε]|num:25|κε|num:25| ❨μέ(σος)❩μέσος
6 ❨μελάγχρ(ως)❩μελάγχρως ❨μακροπρόσ(ωπος)❩μακροπρόσωπος ❨φα(κὸς)❩φακὸς ὑ̣π̣ʼὑπʼ ❨ὁ̣φ[θαλ(μὸν)]❩ὁφθαλμὸν
7 Τασούχει Ὥρου [❨μη(τρὸς)❩]μητρὸς Τ|gap:1|ρει|gap:?|
8 ὡς ❨(ἐτῶν)❩ἐτῶν [ι]η̣|num:18|ιη|num:18| ❨μέ(σῃ)❩μέσῃ