Sematia

p.athen.57.xml

TM: 25229HGV: 25229Date: – Place:

1 m1 S-1 Η̣|gap:1|ν̣|gap:4||gap:?|Η|gap:1|ν|gap:4||gap:?|
2 Ἥρων Ἁρπάλ̣ουἉρπάλου τοῦ Κάνιος
3 Πτολεμαῖος ❨Χαιρή(μονος)❩Χαιρήμονος τ[οῦ]τοῦ Χρυσᾶ
4 ❨Σαραπίω(ν)❩Σαραπίων Πτολεμ̣[αίου]Πτολεμαίου [τοῦ]τοῦ [Σα]ταβοῦτοςΣαταβοῦτος
5 Ἀμμώνιος Ὥρου τοῦ ❨Ἀγχορίμφεω(ς)❩Ἀγχορίμφεως
6 Ἡρακλᾶς Πετεσούχ[ου]Πετεσούχου [τοῦ]τοῦ Ἡρακλᾶ
7 Σοκμῆνις ❨Πτολε(μαίου)❩Πτολεμαίου τ̣ο̣ῦ̣τοῦ Σαταβοῦτος
8 Δημήτριος Π̣ο̣υ̣ς̣Πους τοῦ̣τοῦ [Ἀρτε]μ̣ι̣δώρουἈρτεμιδώρου
9 Πετεσοῦχος ❨Πτολ[ε(μαίου)]❩Πτολεμαίου ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Θερμούθ(ιος?)❩Θερμούθιος
10 Διόσκορος ❨Ἡ[ρα]κ̣λ̣(είδου)❩Ἡρακλείδου [τοῦ]τοῦ |gap:4||gap:3|
11 Εὐτυχὴς Πεθέω̣[ς]Πεθέως [❨μη(τρὸς)❩]μητρὸς [Τ]ασουχαρίουΤασουχαρίου
12 Σατορ[νεῖ]λ|gap:2|ουκοσαιΣατορνεῖλ|gap:2|ουκοσαι |gap:?| [τοῦ]τοῦ ❨Τυμπαν̣(ᾶτος)❩Τυμπανᾶτος
13 Π|gap:?|εμμος Ἀμ[μ]ωνίουἈμμωνίου [τοῦ]τοῦ