Sematia

p.ashm.1.14+15.xml

TM: 5816HGV: 5816Date: -71 – -71Place: Aueris (Arsinoites)

7 m1 S-1 |gap:7_lines|
8 ἔτους ι|num:10| Μεσορὴ κθ|num:29| ❨ἀναγέγρ(απται)❩ἀναγέγραπται διὰ τοῦ ἐν ❨Πτ(ολεμαΐδι)❩Πτολεμαΐδι ❨Εὐ(εργέτιδι)❩Εὐεργέτιδι ❨γρα(φείου)❩γραφείου πρᾶσις καὶ
9 ❨ἀποστ(άσιον)❩ἀποστάσιον γ|num:1/3_tick| ❨(πέμπτου)❩πέμπτου ❨(καὶ)❩καὶ ❨(δεκάτου)❩δεκάτου ❨μ(έρους)❩μέρους οἰκίας καὶ ❨αὐ(λῆς)❩αὐλῆς καὶ τῶν ❨συγ(κυρόντων)❩συγκυρόντων ❨κοι(νῶν)❩κοινῶν καὶ ❨ἀδιαιρέ(των)❩ἀδιαιρέτων ἐν
10 Αὐήρει τῶν ἔξω ❨τό(πων)❩τόπων τῆς ❨Ἡρα(κλείδου)❩Ἡρακλείδου ❨μ(ερίδος)❩μερίδος ❨ἀπέ(δοτο)❩ἀπέδοτο Μαρρῆς ❨Παῶτ(ος)❩Παῶτος η|gap:4| διὰ |gap:4||gap:?|
11 ἔτους ι|num:10| Μεσορὴ κθ|num:29| ❨ἀναγέγρ(απται)❩ἀναγέγραπται ἐν τῇ ❨β(ιβλιο)θή(κῃ)❩βιβλιοθήκῃ
12 ἔτου[ς]ἔτους [ι|num:10|]ι|num:10| [Μεσορὴ]Μεσορὴ [κθ|num:29|]κθ|num:29| ❨[ἀν]αγέγρ(απται)❩ἀναγέγραπται ἐν [τῇ]τῇ [❨β(ιβλιο)θή(κῃ)❩]βιβλιοθήκῃ