Sematia

p.apoll.87.xml

TM: 39145HGV: 39145Date: – Place:

1 m1 S-1 |g:stauros| ❨λόγ(ος)❩λόγος τ[ῶν]τῶν ❨νο(μισμάτων)❩νομισμάτων η|num:8| [𐅵|num:1/2|❨τ(οῦ)❩Ἄ]ρων𐅵|num:1/2|τοῦἌρων ❨πι(στικοῦ)❩πιστικοῦ
2 ἀ[φʼ]ἀφʼ [❨ὧ(ν)❩]ὧν ❨(οὕτως)❩οὕτως
3 Ἀγαθον[ίκῳ]Ἀγαθονίκῳ [❨(ὑπὲρ)❩]ὑπὲρ [❨τ(ῶν)❩]τῶν ❨Μαύρ(ων)❩Μαύρων ❨νο(μίσματα)❩νομίσματα β|num:2| 𐅷|num:2/3|
4 ❨(ὑπὲρ)❩ὑπὲρ ❨τ(ῆς)❩τῆς ❨ζυγοθηκ(ῆς)❩ζυγοθηκῆς ❨νο(μίσματος)❩νομίσματος 𐅵|num:1/2|
5 ❨(ὑπὲρ)❩ὑπὲρ ❨φακ(ῶν?)❩φακῶν ❨νο(μίσματος)❩νομίσματος γ|num:1/3_tick|
6 ❨Κ(υρίῳ)❩Κυρίῳ Μαρίνῳ ❨νο(μίσματος)❩νομίσματος γ|num:1/3_tick|
7 ❨(ὑπὲρ)❩ὑπὲρ ❨ἐκφορ(ίου)❩ἐκφορίου Τμαϩητο ❨νο(μίσματος)❩νομίσματος 𐅵|num:1/2|
8 [❨(ὑπὲρ)❩]ὑπὲρ ❨[φα]κ(ῶν?)❩φακῶν ❨νο(μίσματα)❩νομίσματα β|num:2| 𐅷|num:2/3|
9 ❨π(αρὰ)❩παρὰ Ἄρων ❨πι(στικῷ)❩πιστικῷ ❨νό(μισμα)❩νόμισμα α|num:1|
10 ❨π(αρὰ)❩παρὰ Σουάϊ ❨Ἀναστα(σίου)❩Ἀναστασίου ❨νο(μίσματος)❩νομίσματος ϛ|num:1/6_tick|
11 ❨π(αρὰ)❩παρὰ Μάρκῳ Τ|gap:1|α|gap:1|κ(…)Τ|gap:1|α|gap:1|κ… ❨νο(μίσματος)❩νομίσματος γ|num:1/3_tick|
12 |g:stauros| ❨λόγ(ος)❩λόγος τῶν ❨νο(μισμάτων)❩νομισμάτων β|num:2| γ|num:1/3_tick| ❨τῆ(ς)❩τῆς ❨δεσποί(νης)❩δεσποίνης
13 ἀφʼ ❨ὧ(ν)❩ὧν ❨(οὕτως)❩οὕτως
14 Ἀνανίᾳ ❨διακ(όνῳ)❩διακόνῳ ❨(ὑπὲρ)❩ὑπὲρ Κουλῶλ ❨(καὶ)❩καὶ ❨Ἀνδρέ(α)❩Ἀνδρέα ❨(καὶ)❩καὶ ❨Βασιλεί(ου)❩Βασιλείου ❨διακ[(όνων)]❩διακόνων |gap:?|
15 παρὰ Σευήρῳ τῷ ἀποκρισιαρίῳ |gap:?|
16 Σευήρῳ τῷ ❨πρε(σβυτέρῳ)❩πρεσβυτέρῳ ❨(ὑπὲρ)❩ὑπὲρ ❨λοιπαδ(αρίου)❩λοιπαδαρίου ❨τι(μῆς)❩τιμῆς ❨καμ(ήλων)❩καμήλων |gap:?|