Sematia

p.apoll.70.xml

TM: 39129HGV: 39129Date: 651 – 700Place: unbekannt

1 m1 S-1 |gap:?| [ὤ]φε̣ι̣λενὤφειλεν πέμψαι |gap:?|
2 |gap:?|λον ὅτι εχ|gap:15|ας σήμερον ∼ἀποκλισμένος∽ἀποκεκλεισμένος |gap:?|
3 |gap:?| [παντ]ελῶςπαντελῶς οὔτε γραμμὸν αὐτῆς οὔτε ὑμῶν τῶν ❨θεοφυλ(άκτων)❩θεοφυλάκτων μου δεσποτῶν |gap:?|
4 |gap:?| [μ]αθεῖνμαθεῖν ὅτι ζῶ ἀποθνῄσκω , ἐμοῦ γράψαντος τοῖς δεσπόταις μου καὶ αὐτῇ διαφό[ρως]διαφόρως |gap:?|
5 |gap:?| ὑμεῖς ἴστε · S-2 οὔτε γὰρ εὐθυμῶ τι ἕτερον γράψαι ἐκ τῶν ἐπικειμένων μοι ε̣ἰ̣εἰ [μὴ?]μὴ |gap:?|
6 |gap:?|ν ἀνθρώπων λεγόντων μοι ἐφʼ ἑκάστης ὅτι ⸢ὣς⸣ὣς οὐκ ἔχεις ⸢τινα⸣τινα ἄνθρωπον ἐπὶ τῆς γῆ[ς]γῆς |gap:?|
7 |gap:?|αν σε οὕτως .
8 S-3 |gap:?| [το]ῦτοτοῦτο ταῖς ∼ἁμαρτείαις∽ἁμαρτίαις μου ἐπιγράφω , ἐπεὶ γνωρίζω πολλοὺς ξένους μὴ ἔχον[τας]ἔχοντας |gap:?|
9 |gap:?||gap:1| ἀπὸ τῶν ∼θεορησάντων∽θεωρησάντων αὐτούς · S-4 οὔτε γὰρ ὑπουργὸν οὔτε γνήσιον εἶδον ἀπ̣|gap:1||gap:?|ἀπ|gap:1||gap:?|
10 |gap:?| [τοὺς]τοὺς ❨[θεο]φυλ(άκτους)❩θεοφυλάκτους μου δεσπότας ἐὰν προσδοκᾶτε προσκυνηθῆναι ἐξ ἐμοῦ . S-5 Φαῶφι λ|num:30| ❨ἰνδ(ικτίονος)❩ἰνδικτίονος ιγ|num:13| |g:stauros|