Sematia

p.apoll.60.xml

TM: 39119HGV: 39119Date: – Place:

1 m1 S-1 |g:stauros| τὰ παρὰ τῆς ὑμῶν θεοφυλάκτου ἀδελφ[ότητος]ἀδελφότητος [γράμματα]γράμματα [ἐδεξάμην]ἐδεξάμην [,], [καὶ]καὶ [ἐχάρην]ἐχάρην [μαθὼν]μαθὼν [ἐν]ἐν [αὐτοῖς]αὐτοῖς [τὴν]τὴν [ὑγιείαν]ὑγιείαν
2 αὐτῆς · S-2 μαθὼν δὲ περὶ Χρυσαφίο[υ]Χρυσαφίου |gap:?|
3 ὡς ἐμοῦ ἔχοντος προγενέστερον χαρτίον τὸ δίκαιο[ν]δίκαιον |gap:?|
4 τρόπον πόσῳ μᾶλλον ἀγοράσαι , καὶ νομίζω ὅτ̣[ι]ὅτι |gap:?|
5 αὐτῆς , καὶ παρουσίᾳ πολλῶν ἐλευθέρων |gap:?|
6 |gap:7|ο̣ι̣ῆσαι|gap:7|οιῆσαι τοὺς θέλοντας ποιῆσαι παντ|gap:?|
7 [τὴν]τὴν [δύνα]μινδύναμιν τοῦ ἐγγράφου μου καὶ παύσονται |gap:?|
8 [τὴν]τὴν [δύν]αμινδύναμιν τοῦ γενομένου τῇ θεοφυλάκτῳ ὑμῶ[ν]ὑμῶν [ἀδελφότητι]ἀδελφότητι |gap:?|
9 [ἀποστεῖ]λαιἀποστεῖλαι ἀυτὸν ὅλως ἐν τῇ Λάτων ὅπως γ̣ι̣ν̣|gap:?|γιν|gap:?|
10 [καὶ]καὶ ∼[ἀπο]κλισθῇ∽ἀποκλεισθῇ εἰς φυλακὴν α|gap:2|ε|gap:3|ε̣ν̣|gap:1||gap:?|α|gap:2|ε|gap:3|εν|gap:1||gap:?|
11 |gap:10||gap:3|φ|gap:3|αι|gap:1| [.]. S-3 [λοι]π̣ὸ̣ν̣λοιπὸν οὖν παρακα[λῶ]παρακαλῶ |gap:?|
12 περίσχημα τοῦ οἰκοδόμου ἔγραψεν ὥστε ὑ̣|gap:?|ὑ|gap:?|
13 |g:stauros| ∼προεχίρισα∽προυχείρισα τὴν χρείαν τῆς |gap:2|κ|gap:3|ης |gap:?|
14 παρακαλῶ οὖν κελεῦσαι πρὸς ἐν|gap:2||gap:?|
15 καὶ συνήθως εὐχαριστήσω αὐτῇ · S-4 ἀλλὰ |gap:?|
16 [μετ]αξὺμεταξὺ ἀδελφοσύνην καὶ διὰ ⸢εἰς⸣εἰς ⸢ἐμὲ⸣ἐμὲ Θεο[ῦ]Θεοῦ ἀγάπην |gap:?|
17 [ὑμῶ]νὑμῶν ∼[δ]εσπότιαν∽δεσπότειαν καὶ διὰ τοῦ γράμματος προσκ[υνῶ]προσκυνῶ |gap:?|
18 |gap:?||gap:1| τῷ ❨μεγ(ίστῳ)❩μεγίστῳ ❨κόμε(τι)❩κόμετι ❨πολ(ιτευομένῳ)❩πολιτευομένῳ ❨(καὶ)❩καὶ ❨παγάρχ(ῳ)❩παγάρχῳ |g:stauros| Παπᾶς |g:stauros|