Sematia

p.apoll.41.xml

TM: 39102HGV: 39102Date: – Place:

1 m1 S-1 |gap:?_lines| |gap:?|ου μετὰ τοῦ σὺν ὑμῖν δεσπότου μ[ου]μου [τ]οῦτοῦ Κύρου Πλάτωνος |gap:10|
2 |gap:?||gap:1| πληρώσῃ τὸ ∼χρεεϊκὸν∽χρεϊκὸν χρέος τῆς προσκυνήσεως τ|gap:15|
3 |gap:?| [ὑμᾶ]ςὑμᾶς ∼γεινώσκειν∽γιγνώσκειν δὲ θέλων ὡς οὐ ∼μετρείως∽μετρίως κατακρα[τεῖν]κατακρατεῖν |gap:10|
4 |gap:?|ενους ∼ἀδικιω[ς]∽ἀδίκως παρὰ τοῦ Κύρου ∼Χριστοφόρω∽Χριστοφόρου καὶ τῶν διαφό̣[ρων]διαφόρων |gap:10|
5 |gap:?|ν οὐ ❨μόν(ον)❩μόνον ∼τουτοις∽τοῦτον ἀλλὰ καὶ τὴν ἐλευθέραν αὐτοῦ καὶ τοῦ ∼καμβροῦ∽γαμβροῦ αὐτοῦ
6 |gap:?| παρθένους φθαρέντων παρὰ Ἐλευθερίου · S-2 καλῶς οὖν ποιεῖ ὑμετέρα
7 [θεοφύλακτο]ςθεοφύλακτος ∼ποθινότης∽ποθεινότης λαβὼν τὰς ἐγγύας τοῦ αὐτοῦ Κύρου ∼Ἐλευθερου∽Ἐλευθερίου ἄχρι ζητήσε⸢ως⸣ζητήσεως
8 |gap:?|π̣ρ̣ο̣|gap:?|προ μοι τὴν ∼ὑμέραν∽ὑμετέραν ∼ποθινοτητα∽ποθεινότητα $, , καὶ πέμψον μ[οι]μοι τ[ὸν]τὸν [περιχύ]τηνπεριχύτην
9 [ἐντὸς]ἐντὸς [ἡμε]ρῶνἡμερῶν ∼πέντη∽|num:5|πέντε|num:5| , καὶ πέμψον μοι , ∼ἐπὶ∽ἐπεὶ μὰ τὸν Κύριον ἐὰν οὐ ∼ποιηεις∽ποιῇς τοῦτο
10 |gap:?|ελθεῖν καὶ ∼ἀλλεῶς∽ἀλλῶς ∼κατενεγκη∽κατενέγκαι αὐτόν · S-3 καὶ ἀσπάζομαι ὑμᾶς |g:stauros|
11 m2 ❨π̣ε̣ρ(ὶ)❩περὶ ❨Φιλο(θέου)❩Φιλοθέου ❨περιχ(ύτου)❩περιχύτου
12 m1 |g:stauros| τῷ ∼❨ποθινοτ(άτῳ)❩∽ποθεινοτάτῳ ❨μ(ου)❩μου υἱῷ ❨(καὶ)❩καὶ τὰ ❨π(άντα)❩πάντα ❨τιμ(ῆς)❩τιμῆς ἀξίῳ Κύρῳ Παπᾷ τῷ ❨μεγ(ίστῳ)❩μεγίστῳ ❨κόμε(τι)❩κόμετι ❨πο[λ(ιτευομένῳ)]❩πολιτευομένῳ [❨(καὶ)❩]καὶ [παγάρχῳ]παγάρχῳ