Sematia

p.apoll.20.xml

TM: 39081HGV: 39081Date: – Place:

1 m1 S-1 [|g:stauros|]|g:stauros| [τὰ]τὰ [μέ]ρημέρη ψελλίων ἐποίησεν δεσπότης ἡμῶν ❨εὐκλε(έστατος)❩εὐκλεέστατος ἀμιρᾶς , καὶ ἔλαχεν τῇ παγαρχίᾳ τῆς ❨περιβλέ(πτου)❩περιβλέπτου σου φιλίας
2 [ψέλλια]ψέλλια ἑκατὸν εἴκοσι|num:120| . S-2 λο[ιπὸν]λοιπὸν [τ]αῦταταῦτα διὰ πάσης συντομίας ἐπιτρέψῃ γενέσθαι , ἵνα ἀνερχομένου τοῦ αὐτοῦ ❨εὐκλε(εστάτου)❩εὐκλεεστάτου
3 [ἀμιρᾶ]ἀμιρᾶ εἰ[ς]εἰς τὴν Ἀντινόου εὕρῃ αὐτὰ ἐν ἑτ[οίμ]ῳἑτοίμῳ · S-3 ἰδοὺ γὰρ ἔγραψεν ∼ὑμῖν∽ἡμῖν περὶ τούτων · S-4 ταῦτα δὲ παρέχωσιν οἱ ναῦται οἱ κα|gap:1||gap:1||gap:1|
4 |gap:4| [ἀπ]ὸἀπὸ τῆς χώρας . S-5 λοι[πὸν]λοιπὸν ὡς πρ[ο]εῖ[πο]νπροεῖπον , ταῦτα ἐν συντόμῳ εὐτρεπείσῃ |g:stauros| ❨μ(ηνὶ)❩μηνὶ ❨Φαμ(ενὼ)θ❩Φαμενὼθ ια|num:11| ❨ἰνδ(ικτίονος)❩ἰνδικτίονος η|num:8| |g:stauros|
5 |g:stauros| τῷ τὰ ❨π(άντα)❩πάντα ❨τιμ(ῆς)❩τιμῆς ἀξίῳ Παπᾷ ❨παγ(άρ)χ(ῳ)❩παγάρχῳ ❨Ἀπόλλω(νος)❩Ἀπόλλωνος Ἄνω |g:stauros| Θεόδωρος ❨σ(ὺν)❩σὺν ❨Θ(εῷ)❩Θεῷ ❨νοτ(άριος)❩νοτάριος |g:stauros|
6 m2 περὶ ❨ψελλί(ων)❩ψελλίων ρκ|num:120|