Sematia

p.apoll.16.xml

TM: 20247HGV: 20247Date: 660 – 676Place: unbekannt

1 m1 S-1 |g:stauros| τὰ̣τὰ γ̣ρ̣α̣φ̣[έντα]γραφέντα |gap:60| [τ]ῆςτῆς ❨θεοφυλ(άκτου)❩θεοφυλάκτου ὑμῶν ἀδελφότ[ητος]ἀδελφότητος
2 ἐδεξ[άμ]ηνἐδεξάμην γρ[ά]μματα|gap:60|γράμματα|gap:60| [πέμψα]τεπέμψατε εὐθέως
3 τὸ τοιοῦτο χρυσίον ἵνα , ἐρχομένου τοῦ δεσπότου μου τοῦ ἐνδοξοτάτου τοποτη[ρ]η[τοῦ]τοποτηρητοῦ εἰς τὴν Πανός , εὕρῃ τὸ τοιοῦτο χρυσίον
4 μετὰ τοῦ ἀνθρώπ[ου]ἀνθρώπου ὑμῶν εἰς τὴν Πανὸς καὶ |gap:25| [καὶ]καὶ [ἀσπάζομαι]ἀσπάζομαι ὑμᾶς διὰ τοῦ γράμματος καὶ διʼ ὑμῶν
5 [τὸν]τὸν κοιν[ὸν]κοινὸν [ὑμῶν]ὑμῶν [θεοφύ]λ[α]κ[τ]ονθεοφύλακτον ἀδελφ[ὸν]ἀδελφὸν [τὸν]τὸν [Κύριον]Κύριον [Ἰωάννην]Ἰωάννην |gap:16|
6 [|g:stauros|]|g:stauros| [τῷ]τῷ ❨[θ]εοφυλ(άκτῳ)❩θεοφυλάκτῳ ❨μ(ου)❩μου ❨δεσπό(τῃ)❩δεσπότῃ ❨(καὶ)❩καὶ ἀδελ[φῷ]ἀδελφῷ [Παπᾷ]Παπᾷ [τῷ]τῷ [❨με(γίστῳ)❩]μεγίστῳ ❨παγ(ά)ρχ(ῳ)❩παγάρχῳ |g:stauros| Ἑλλάδιος |g:stauros|