Sematia

p.ant.3.199.xml

TM: 26875HGV: 26875Date: 101 – 200Place: Oxyrhynchites

1 m1 S-1 |gap:?_lines| ❨ἀπό(μοιρα)❩ἀπόμοιρα Τκάλες Χμεφίβιος ❨μητ(ρὸς)❩μητρὸς Τ|gap:?|
2 Τσενπετεμοῦνις Ἁρμά⋰ι⋱ος̣Ἁρμάιος |gap:?|
3 καὶ ἀπὸ κώμης Παλώσεω[ς]Παλώσεως |gap:?|
4 Θατρῆς Ἡρακλήου ❨μητ(ρὸς)❩μητρὸς Αρ̣|gap:?|Αρ|gap:?|
5 Θαῆσις ❨Ὀννώφ(ριος)❩Ὀννώφριος Σεφῶ |gap:?|
6 Σοῆρις ❨Παπιρίο(υ)❩Παπιρίου ὁμοίως |gap:?|
7 Σινθοῶνις Παυσίριος ❨μ̣[ητ(ρὸς)]❩μητρὸς |gap:?|
8 Ταᾶπις Ἀριστάνδρου ❨μη̣[τ(ρὸς)]❩μητρὸς |gap:?|
9 Τανεχθενῖβις καὶ Σαραεῦ̣[ς]Σαραεῦς |gap:?|
10 Τσενῦρις ❨Σαρα(πίωνος?)❩Σαραπίωνος ❨μητ(ρὸς)❩μητρὸς ❨Θα(ήσιος?)❩Θαήσιος |gap:?|
11 Τνεφερσόις Ἀριστάνδρο⸢υ⸣Ἀριστάνδρου ❨μ[ητ(ρὸς)]❩μητρὸς |gap:?|
12 Ταπετσῖρις Ἁρψήμιος ❨μ[ητ(ρὸς)]❩μητρὸς |gap:?|
13 καὶ τῆς μὴ ἐχούσης π[ατέρα?]πατέρα |gap:?|
14 Τνεφερσόις ❨Παυσί(ριος?)❩Παυσίριος ❨μη[τ(ρὸς)]❩μητρὸς |gap:?|
15 καὶ ἀπὸ νομοῦ ❨Ἡρακλεο(πολίτου)❩Ἡρακλεοπολίτου |gap:1||gap:?|
16 |gap:?||gap:2| ❨μ(ητρὸς)❩μητρὸς ❨Τααφύγχ(ιος)❩Τααφύγχιος Σα|gap:?|
17 |gap:?||gap:4| ❨(ἀρούραι)❩ἀρούραι γ|num:3| ❨(ἔτους)❩ἔτους ιϛ|num:16| ἐχου[ς]ἐχους |gap:?|
18 [Τ]σεναμφιῶμιςΤσεναμφιῶμις καὶ Τ̣|gap:?|Τ|gap:?|
19 ἐχους(…)ἐχους… ἀπὸ Θ̣|gap:?|Θ|gap:?|
20 Τσενπετσῖρις ❨Ἀπολλ(ωνίου?)❩Ἀπολλωνίου |gap:?|
21 Τετσῖρις καὶ ❨Τααρμι(ῦσις)❩Τααρμιῦσις αμ̣|gap:?|αμ|gap:?|
22 ❨(ἄρουρα)❩ἄρουρα α|num:1| δ|num:1/4_tick| ἐχους(…)ἐχους… |gap:1||gap:?|
23 Τσενθεοῦς καὶ ❨Τετσῖ(ρις)❩Τετσῖρις α̣|gap:?|α|gap:?|
24 Σεφῶ ❨ἀπο(μοίρας)❩ἀπομοίρας ❨(ἀρούραι)❩ἀρούραι γ|num:3| |gap:?|
25 |gap:?_lines|