Sematia

p.amh.2.98.xml

TM: 21688HGV: 21688Date: 179 – Place: Hermopolis

1 m1 S-1 |gap:?_lines| ε̣|gap:10|αυτον̣|gap:10|π̣ρ̣ε̣|gap:?|ε|gap:10|αυτον|gap:10|πρε|gap:?|
2 πρὸς [τῷ]τῷ [λιθ]οστρώτῳλιθοστρώτῳ δρ[όμῳ]δρόμῳ [Ἑρμ]οῦἙρμοῦ θεοῦ τρισμ[εγίστου]τρισμεγίστου |gap:?|
3 αὐλ(…)αὐλ… κ[αὶ]καὶ |gap:4|γ(…)|gap:4|γ… βαλλους(…)βαλλους… ἐπ̣[ὶ]ἐπὶ τ̣ὴ̣ντὴν ❨Σαραπιακ(ὴν)❩Σαραπιακὴν ❨πλατ(εῖαν)❩πλατεῖαν |gap:?|
4 ιθ|num:19| ❨(ἔτους)❩ἔτους Παῦνι ζ|num:7| , καταλ(…)καταλ… ❨Μεσο(ρή)❩Μεσορή , ἐπηνέ[χθη]ἐπηνέχθη |gap:?|
5 προσκ(…)προσκ… ιθ|num:19| ❨(ἔτους)❩ἔτους .
6 S-2 Ἑρμαῖος Ἑλένης τοῦ Τοθήους ❨Φρο(υρίου)❩Φρουρίου ❨λιβ(ὸς)❩λιβὸς Νεωτερίδι Ἀμφίονος τοῦ καὶ Τ|gap:?|
7 ❨μητ(ρὸς)❩μητρὸς Διδύμης τῆς καὶ Ταρῆτος ❨Ἀπολλω(νίου)❩Ἀπολλωνίου τοῦ αὐτοῦ ❨ἀμφό(δου)❩ἀμφόδου μ̣[ετὰ]μετὰ [κυρίου]κυρίου
8 Δίου Πασίωνος ❨χαί(ρειν)❩χαίρειν . S-3 ❨ὁμολ(ογῶ)❩ὁμολογῶ ❨πεπρ(ακέναι)❩πεπρακέναι σοι ❨σ̣ι(τοφόρου)❩σιτοφόρου ❨(ἀρούρας)❩ἀρούρας β|num:2| καὶ οἰκίαν καὶ τὴν ἐ[νοῦσαν]ἐνοῦσαν
9 ❨αὐλ(ὴν?)❩αὐλὴν καὶ ❨(ἥμισυ)❩ἥμισυ ❨μέρ(ος)❩μέρος 〚τῶν〛τῶν ∼❨μεσοτύχ(ων)❩∽μεσοτοίχων οἰκιῶν β|num:2| ἐπὶ ❨Φρο(υρίου)❩Φρουρίου ❨λιβ(ὸς)❩λιβὸς ἐπὶ τῆ[ς]τῆς ❨⋰Ἰ⋱ουδ(αικῆς)❩Ἰουδαικῆς λαύρας τιμῆς τοῦ ❨οἰκοπ(έδου)❩οἰκοπέδου
10 ιθ|num:19| ❨(ἔτους)❩ἔτους Ἐπείφ , καταλ(…)καταλ… ❨Μεσο(ρή)❩Μεσορή , ❨ἐπηνέχ(θη)❩ἐπηνέχθη κ|num:20| ❨(ἔτους)❩ἔτους Φαῶφι |gap:?|
11 Ἑ[ρ]μαῖοςἙρμαῖος καὶ Φιβίων ❨Ἀπολ(λωνίου)❩Ἀπολλωνίου τοῦ καὶ Μιττόκου ❨Ἑρμοπολ(ίτης)❩Ἑρμοπολίτης ἐμβ(…)ἐμβ… ανθ(…)ανθ… επ̣|gap:?|επ|gap:?|
12 τοῦ Ἡρώδ[ου]Ἡρώδου [ἀπὸ]ἀπὸ [τ]ῆςτῆς αὐτῆς ❨πόλ(εως)❩πόλεως καταχρημα|gap:4| του̣|gap:?|του|gap:?|
13 ιδ|num:14| ❨(ἔτους)❩ἔτους μηνὶ |gap:5| ❨[κ]ε̣φαλ(αίου)❩κεφαλαίου ❨(δραχμὰς)❩δραχμὰς ρθ|num:109| ❨(τετρώβολον)❩|num:4|τετρώβολον|num:4| ❨τόκ(ου)❩τόκου ❨(δραχμῶν)❩δραχμῶν ϛ|num:6| εἰς |gap:5|απ̣|gap:?||gap:5|απ|gap:?|
14 ἐπὶ ❨ὑποθ(ήκῃ)❩ὑποθήκῃ |gap:6| ❨[μ]έ̣ρ(ους)❩μέρους οἰκίας ἐπὶ ❨Πόλ(εως)❩Πόλεως ❨ἀπ(ηλιώτου)❩ἀπηλιώτου κατα|gap:5|ο̣|gap:1||gap:?|κατα|gap:5|ο|gap:1||gap:?|
15 |gap:2| ❨μ̣η̣ν̣(ὶ)❩μηνὶ |gap:8||gap:3||gap:2| ❨Τερεῦτ(ος)❩Τερεῦτος |gap:?|
16 |gap:24| ἐπι̣|gap:?|ἐπι|gap:?|
17 |gap:?_lines|