Sematia

p.amh.2.66.xml

TM: 12467HGV: 12467aDate: 124 – Place: Arsinoites

1 m1 S-1 [ἄλλο]υἄλλου ὁμοίω[ς]ὁμοίως [.]. S-2 [❨(ἔτους)❩]ἔτους θ̣|num:9|θ|num:9| Ἁ[δ]ριανοῦἉδριανοῦ Καί[σ]αροςΚαίσαρος τοῦ κ[υρίο]υκυρίου
2 Θὼθ κ|num:20| , ἐπὶ τῶν κατὰ Στοτοῆτιν Πεκύσεως
3 πρὸς Σαταβοῦν Πεκύσεως καὶ Σαταβοῦν
3-4 Στοτο∤ήτεως
4 καὶ Πεκῦσιν Σαταβοῦτος καὶ Στοτοῆτιν
5 Παν[ε]φρέμμεω[ς]Πανεφρέμμεως . S-3 Στοτοήτιος λέγοντος
5-6 ἐνκε∤κλ[η]κέναιἐνκε∤κληκέναι
6 τοῖς [π]ερὶπερὶ Σαταβοῦν φόνου ἐπ[ὶ]ἐπὶ τῷ
6-7 ἀδελ∤φῶι
7 αὐτοῦ καὶ παρεῖναι τοὺς μαρτυρῆσαι
7-8 δυ∤ναμένους
8 τὸ[ν]τὸν φόν[ο]νφόνον καὶ τῶν περὶ Σαταβ[ο]ῦνΣαταβοῦν
9 ∼ἀποκρειναμένων∽ἀποκριναμένων καὶ πρότερον ἄλλους ὑπὸ
9-10 αὐ∤τοῦ
10 παρασταθέντας μηδὲν τοιοῦτο
10-11 μεμαρ∤τυρηκέναι
11 , στρατηγὸς Στοτοήτι · S-4 καὶ
11-12 πρώ∤ην
12 οὐδὲν ἀπέδειξας , ἀλλʼ οὐδὲ οἱ ⋰ὑ⋱πὸὑπὸ σοῦ
12-13 πα∤ρασ[τ]αθέντεςπα∤ρασταθέντες
13 μάρτυρες ∼ὁμολόγησαν∽ὡμολόγησαν τὸν
13-14 φό∤νον
14 ἐγνωκέναι . S-5 ⋰ἵ⋱ναἵνα δὲ καὶ νῦν πληροφορήσω
15 ἐλθέτωσαν οὓς ἄγεις . S-6 προσελθούσης
15-16 Σιε∤τοῦτος
16 Ἁρπαγάθου καὶ ∼Ταουητις∽Ταουήτιος
16-17 Σαταβοῦ∤τος
17 στρατηγὸς ἐπύθετο εἴ τι περὶ τοῦ
17-18 φό∤νου
18 ἔγνωσαν . S-7 προενεγκαμένων μηδὲν
19 ἐγνωκέναι Κλαύδιος Δίδυμος καὶ Γέμεινος
20 στρα[τ]ηγὸςστρατηγὸς ἐκέλευσεν ⋰ὑ⋱πομνηματισθῆναιὑπομνηματισθῆναι .